Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Irena
Nazwisko: Pomorska
Nazwisko rodowe: Tokarska
Miejsce urodzenia: Józefów
Data urodzenia: 12-01-1952
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Irena
Znany/a też jako:
Grażyna Irena Skrok

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 13.12.1981 Grażyna Pomorska (wówczas Grażyna Skrok), przewodnicząca Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa” w Biłgoraju, została internowana na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Zamościu. Zwolniona z internowania dn. 31.12.1981. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta osobowe internowanej Grażyny Skrok wytworzone w Ośrodku Odosobnienia w Nisku zawierają między innymi zapis, że ww. działaczka "Solidarności" została osadzona na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu nr 19/81 z dnia 13.12.1981. W dniu 17.12.1981 przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia w Nisku. Zwolniona z internowania dnia 31.12.1981. IPN Rz 85/9.
W dniu 18.08.1981 Grażyna Skrok została zarejestrowana pod numerem 5523 przez SB z Wydz. IIIA KW MO w Zamościu do Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim „Jedwabnik” (nr rej. 494). Sprawa ta była prowadzona od roku 1980 na Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa” w Biłgoraju. Dnia 26.04.1982 materiały dotyczące ww. działaczki "S" przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Szefowa". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 26.04.1982 Grażyna Skrok została zarejestrowana pod numerem 6735 przez SB z Wydz. V KW MO w Zamościu do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim „Szefowa”. Powodem operacyjnej kontroli ww. była jej "aktywna działalność" (w roku 1981) w strukturach „Solidarności” w biłgorajskich Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa”. W toku tej kontroli nie stwierdzono prowadzenia „wrogiej działalności” przez ww. Wobec powyższego prowadzenia dalszych działań wobec Grażyny Skrok zaniechano. Dnia 12.02.1985 formalnie zakończono prowadzenie ww. sprawy, a 20.02.1985 jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Zamościu pod sygn. 1120-II. W dniu 30.10.1989 materiały te zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.