Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Ewa
Nazwisko: Dymart
Nazwisko rodowe: Skory
Miejsce urodzenia: Ełk
Data urodzenia: 19-06-1950
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Tomira
Dodatkowe informacje:

Ppl 503/15/Gd - zarządzenie z dn. 10.12.2015 r. dot. Elżbiety Dymart. Prokurator zarządził o pozostawienie sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] E. Dymart 8.02.1984 rejestrowana pod nr 10626 do SOS, początkowo o kryptonimie "Samotnik", następnie „Paczka”, dotyczącej „podejrzeń o kolportaż literatury bezdebitowej i ulotek”. W toku prowadzenia sprawy „materiały nie potwierdziły się”. Akta złożone do archiwum 17.09.1984 pod sygn. 1261/II zniszczono w Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1261/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.