Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Mickiewicz
Miejsce urodzenia: Włodzimierz Wołyński
Data urodzenia: 14-11-1938
Imię ojca: Maurycy
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Biura „C” MSW ze stycznia roku 1968 zawierają m.in. zapis, iż w dniu 16.01.1968 Marek Mickiewicz, z zawodu architekt, został odnotowany przez Wydział VIII Departamentu II MSW – tego dnia ww. przebywał bowiem w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Materiały ewidencyjne Wydz. „C” KS MO z roku 1968 zawierają m.in. zapisy, iż Marek Mickiewicz został zatrzymany dnia 8.03.1968 (w czasie "zajść marcowych") i po 48 godzinach zwolniony. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 14.09.1984 Wydział Śledczy SUSW wszczął śledztwo (nr 52/84) przeciwko Markowi Mickiewiczowi o to, że brał on "udział w druku i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw". W dniu 20.11.1985 Sąd Wojewódzki skazał ww. "tymczasowo aresztowanego" na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Dnia 16.06.1986 te akta kontrolne złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 3134/III. IPN BU 0331/283 (3134/III).
Akta prokuratorskie. Marek Mickiewicz był "podejrzany o współdziałanie w drukowaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw zawierających treści mogące wywołać niepokój publiczny" oraz o "przechowywanie w swoim miejscu zamieszkania, bez wymaganego zezwolenia, urządzeń i materiałów małej poligrafii, tj. przestępstwa z art. 282a § 1 kk w zw. z art. 45 i w zw. z art. 48 ustawy z dnia 26-01-1984 r. o prawie prasowym w zw. z art. 10 § 2 kk". Od dnia 12.09.1984 do dnia 27.12.1984 był "tymczasowo aresztowany". Dn. 28.03.1985 Marek Mickiewicz został "skazany na 2 lata więzienia oraz przepadek dowodów rzeczowych". Dn. 20.11.1985 "skazany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą warunkowo zawieszono na okres 5 lat". IPN BU 576/174 (II Ds. 128/84).
Dnia 17.09.1984 Marek Mickiewicz został zarejestrowany przez SB z Referatu III-2 DUSW Warszawa Praga-Południe pod numerem 41290 w kategorii Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Krawiec”. W dniu 6.11.1987 sprawę tę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny. Powód tej operacyjnej kontroli ww.: jego „udział w nielegalnej propagandzie politycznej”. W styczniu 1990 materiały te wyrejestrowano, a następnie zostały one "zniszczone we własnym zakresie z powodu nieprzydatności operacyjnej" - zgodnie z protokołem zniszczenia nr U-0078/90 z dnia 8.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z lat 1984-1988 zawierają m.in. zapisy, iż Marek Mickiewicz w dniu 27.09.1984 otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Wszystkich Krajów Świata" o numerze Z-A/86/84. Ten zakaz wydawania paszportu nastąpił na wniosek SB z Wydziału Śledczego SUSW. Ww. zastrzeżenie anulowano dnia 10.11.1988. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.