Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Chojnowski
Miejsce urodzenia: Łomża
Data urodzenia: 26-04-1965
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa przeciwko Jackowi Chojnowskiemu prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW Łomża w okresie od 17.03.1984 do 28.08.1984. Śledztwo zostało wszczęte po ujawnieniu w dn. 16.03.1984 w mieszkaniu Jacka Chojnowskiego w Łomży radiowego urządzenia nadawczego. Na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Łomży Prokurator Wojewódzki w Łomży w dn. 17.03.1984 zastosował wobec ww. areszt tymczasowy w związku z zarzutami, iż Jacek Chojnowski w okresie od lipca 1983 do dn. 16.03.1984 w Łomży działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą poniżał naczelne organy państwowe przez znieważenie jego członków w audycjach radiowych emitowanych nielegalnie oraz, że w tym czasie i miejscu i okolicznościach bez wymaganego zezwolenia skonstruował i posiadał radiowy aparat nadawczy. W materiałach zachował się meldunek o uzupełnieniu zarzutów z dn. 9.04.1984, według którego Jacek Chojnowski we wskazanym wyżej okresie „działając wspólnie i w porozumieniu w emitowanych audycjach nawoływali do zerwania jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim”. Po uchyleniu aresztu tymczasowego Jacek Chojnowski został zwolniony w dn. 11.04.1984 z aresztu, śledztwo natomiast zostało umorzone w dn. 28.08.1984 na zasadzie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984. IPN Bi 03/48 (55/III).
Jacek Chojnowski został zarejestrowany w dn. 25.10.1984 przez Wydz. II WUSW Łomża do nr Lo 7434 w ramach „ewidencji faktów” rejestrowanych przez wskazany wydział operacyjny pod nr Lo 6718 z powodu nadania w dn. 11.02.1984 emisji radiowej z nielegalnego odbiornika. Prowadzenie sprawy odnoszącej się do ww. zakończono 28.04.1984 w związku z jej wyjaśnieniem. Materiały dotyczące wzmiankowanej rejestracji zostały włączone do Sprawy Obiektowej o krypt. „Fala” nr rejestr. Lo 5555 i prowadzonej przez Wydz. II KWMO/WUSW w Łomży w okresie od 11.05.1982 do 15.01.1990, a następnie zniszczone w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.