Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jerzy
Nazwisko: Karkocha
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 09-08-1959
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Karkocha w dniu 13.04.1989 został zarejestrowany pod numerem 29535 przez SB z Pionu V RUSW w Starachowicach do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt „Komisja” (nr rej. 29157). Sprawa ta była prowadzona od listopada 1988 roku i dotyczyła rozpracowania członków Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Dnia 29.09.1989 prowadzenie tej sprawy zakończono, dn. 16.11.1989 jej materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Kielcach pod sygn. 13315/II. W dniu 23 stycznia 1990 zostały one "komisyjnie zniszczone" (prot. brakowania akt nr 511/90). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.