Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Emilian
Nazwisko: Dziejma
Miejsce urodzenia: Kruszewo
Data urodzenia: 04-08-1912
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Emilian Dziejma ujawnił się w dn. 21.04.1947 przed Komisją Amnestyjną w PUBP Białystok jako żołnierz Polskiego Związku Powstańczego, AK. Oświadczył, iż pełnił funkcję kierownika ośrodka łączności okręgu Białystok. Posługiwał się ps. „Grzyb”, „Bartek”. Otrzymał zaświadczenie nr 97884. AP w Białymstoku, sygn. 1427/15, ankieta osoby ujawnionej (DU-785).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia nr rej BK- 4350/66 prowadzona przez Ref ds. Bezpieczeństwa KPMO Białystok w okresie od 24.01.1966 do 26.04.1966. Sprawa polegała na kontroli Emiliana Dziejmy, byłego kierownika ośrodka łączności okręgu Białystok AK/WiN, który ujawnił się w dn. 21.041947 nie zdając broni. Celem sprawy było potwierdzenie faktu nielegalnego przechowywania broni. W aktach zachowały się również informacje z dochodzenia prowadzonego przeciwko Emilianowi Dziejmie w roku 1945. Ww. wstąpił do Polskiego Związku Powstańczego w 1942, a następnie do AK, posługiwał się ps. „Grzyb”, „Bartek”. Aresztowany w dn. 15.03.1945 przez PUBP Białystok jako kierownik ośrodka łączności WiN. IPN Bi 012/31 (1214/II, Ag-2033).
Kwestionariusz Ewidencyjny prowadzony przez Ref. ds. SB KPMO Białystok w okresie od 13.10.1970 do 30.10.1974. Sprawa prowadzona w celu zbadania postawy i kontaktów Emiliana Dziejmy na fakt przynależności do podziemia niepodległościowego AK/WiN. Emilian Dziejma wstąpił do AK w 1943 roku, początkowo pełnił funkcję łącznika AK, a następnie kierownika ośrodka łączności WiN okręgu białostockiego. W zabudowaniach Emiliana Dziejmy mieścił się sztab okręgu WiN. Według wniosku o założenie sprawy Emilian Dziejma mimo, że po ujawnieniu się nie wznawiał działalności organizacyjnej to przez cały czas utrzymywał kontakty z byłym aktywem AK/WiN. IPN Bi 012/1442 (1214/II).
Teczka zagadnieniowa krypt. "P-13" prowadzona przez Wydz III KWMO Białystok w okresie od 22.09.1959 do 29.12.1971. Sprawa dot. badania przejawów nielegalnej działalności byłych członków AK-WiN z terenu woj. białostockiego. Emilian Dziejma występuje w notatce z dn. 26.09.1964 min. na temat białostockiego okręgu AK/WiN oraz jako łącznik okręgu AK, kierownik ośrodka łączności WiN. IPN Bi 011/3/2-3 (85/IV).
.