Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Marek
Nazwisko: Barchan
Miejsce urodzenia: Lubania
Data urodzenia: 23-09-1940
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Barchan został zarejestrowany 25.02.1985 przez Pion V DUSW SB w Krakowie-Nowej Hucie pod numerem KR 30494 w ramach SOR "Nowotwór" KR 28540. Sprawę założono 06.03.1984 w związku z kolportażem wydawnictw bezdebitowych na terenie Kombinatu HiL. S. Barchan działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie HiL. Materiały SOR "Nowotwór" złożono 16.04.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 16805/II. Akta zniszczono w grudniu 1989. Pozostał mikrofilm 16805/II-gr. IPN Kr 0101/261/D (16805/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Barchan był rozpracowywany przez DUSW Nowa Huta w ramach SOS/SOR krypt. "System" nr KR 30451. Sprawę przekwalifikowano 03.12.1988 na SOR "Komitet". Akta KR 30451 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Barchan był rozpracowywany przez DUSW Nowa Huta w ramach SOR krypt. "Komitet" nr KR 35259. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej 20.12.1989. Akta o sygn. KR 35259 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.