Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Rąpalski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 19-07-1944
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Adam Rąpalski był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. "Działacze" nr KR 26135. Zarejestrowany 05.04.1982 pod nr KR 26135. Sprawa dot. działaczy Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska, związanych ze środowiskiem Związku Polskich Artystów Plastyków. A. Rąpalski zajmował się redakcją i kolportażem materiałów bezdebitowych. Akta złożono22.03.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16606/II. Zniszczono w październiku 1989. Pozostawiono mikrofilm. IPN Kr 0101/105 (16606/II) mkf.
Akta administracyjne Adam Rąpalski występuje w materiałach administracyjnych Wydziału III KWMO w Krakowie. Akta zawierają oceny i opracowania analityczne Wydziału III. IPN Kr 056/94 t. 1-2 (142/k)
Akta paszportowe Akta paszportowe Adama Rąpalskiego. W okresie 1982-1984 był w zainteresowaniu Wydz. III-1 KWMO/WUSW w Krakowie. IPN Kr 37/44000 (EAKr 44000)
.