Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Augustyn
Nazwisko: Sulowski
Miejsce urodzenia: Kurów
Data urodzenia: 28-05-1934
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Sulowski - lekarz zakładowy w Zakładach Metalowych w Zwoleniu - figuruje wraz z kilkunastoma innymi osobami w aktach SB z WUSW Radom z roku 1985 zatytułowanych "Akta kontrolne postępowania przygotowawczego w sprawie sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w Lipsku w okresie od 13-12-1981 r. do 02-04-1985 r.". IPN Ra 04/323 (325/III, RSD 7/85, Ds. 270/85/S).
Dnia 13.01.1988 Wiesław Sulowski został zarejestrowany przez SB z RUSW Zwoleń pod numerem 12131 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Felczer” (nr rej. 11917). Powód tej rejestracji i inwigilacji: „prowadził wrogą działalność w Zakładach Metalowych w Zwoleniu, [sprawę] zakończono w dniu 9.03.1988 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej”. Dnia 15.03.1988 materiały te złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Radomiu pod sygnaturą 909/II. IPN Ra 05/780 (909/II).
Wiesław Sulowski figuruje w aktach prokuratorskich opisanych jako: "Akta główne w sprawie bezprawnego pozbawienie wolności współzałożyciela Młodzieżowej Organizacji Niepodległej Polski o nazwisku: Wiesław Sulowski - w dniach od 12 do 24 grudnia 1951 r. i stosowania wobec niego niedozwolonych metod śledczych przez funkcjonariuszy PUBP w Chełmie, tj. przestępstwo z art. 246 § 1 kk z 1932 r. i inne". W toku dochodzenia Prokuratury w Chełmie i Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie w latach 1995-1998 ustalono, iż w 1951 roku została założona przez kilku uczniów Liceum Felczerskiego w Chełmie, w tym przez wówczas 17-letniego Wiesława Sulowskiego, konspiracyjna i antykomunistyczna Młodzieżowa Organizacja Niepodległej Polski. Przez kilka miesięcy działało w niej aktywnie kilku uczniów i kilka innych osób z Chełma, ich działalność "polegała na niszczeniu plakatów, rozrzucaniu ulotek i wypisywaniu wewnątrz budynku szkoły antykomunistycznych haseł". W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa zapisano także, iż "w dniu 12 grudnia 1951 r. Wiesław Sulowski został zatrzymany i osadzony w areszcie PUBP w Chełmie", gdzie był "wielokrotnie przesłuchiwany" straszony i bity, został zwolniony z ww. aresztu 24 grudnia 1951 r., następnie "skreślony z listy uczniów" ww. Liceum. Zapisano, iż "w toku śledztwa nie zdołano odszukać żadnych materiałów archiwalnych [UB i innych]" - poza nielicznymi dokumentami i zapisami Liceum Felczerskiego. Nie zdołano więc ustalić m.in. tożsamości sprawców z UB, co ostatecznie spowodowało wydanie postanowienia o umorzeniu śledztwa w dniu 25.11.1998. IPN Lu 284/1179 t. 1-2 (S. 10/98/UB, Sn 8/7/97, S. 7/97/UB).