Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Skarzyńska
Nazwisko rodowe: Kwieczkowska
Miejsce urodzenia: Zielonka
Data urodzenia: 28-12-1936
Imię ojca: Marian
Imię matki: Emilia
Znany/a też jako:
Maria Elżbieta Skoczek
urodzony/a 28- 12-1936 Zielonka
Imiona rodziców: Marian Emilia


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Skarzyńska (wówczas Skoczek) była objęta kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim „Foton” (nr. rejestracyjny 48962), prowadzonej w latach 1988-1990 przez DUSW Wola. Sprawę prowadzono na Warszawskie Zakłady Fotochemiczne „Organika-Foton”, w których ww. była wówczas zatrudniona na stanowisku samodzielnego referenta technicznego. Prowadzenia SO kryptonim „Foton” zakończono w styczniu 1990. W dn. 12.01.1990 materiały zdjęto z ewidencji i zniszczono z powodu „braku wartości operacyjnej”. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Maria Skoczek występuje jako „figurantka” w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim „Folia” (nr. rejestracyjny 49408), prowadzonej wiosną i latem 1989 roku przez DUSW Wola. Powodem rozpracowania było powstanie grupy założycielskiej NSZZ „Solidarność” na terenie Warszawskich Zakładów Fotochemicznych „Organika-Foton”. Maria Skoczek występuje w doniesieniach tajnych współpracowników jako jeden z aktywnych członków komitetu zakładowego „Solidarności”. 7.07.1989 zakończono prowadzenie rozpracowania w związku ze „zmianą sytuacji politycznej”. 22.08.1989 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW do nr 10189/II. IPN BU 0258/391 (SUSW 10189/II).
.