Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dara
Miejsce urodzenia: Gostwica
Data urodzenia: 23-05-1951
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Dara był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Garnitur II" przez Wydz. V KWMO w Krakowie. Został zarejestrowany 07.04.1983 pod nr KR 27274. Sprawa założona 04.03.1983 w związku z kolportażem wydawnictw bezdebitowych na terenie Kombinatu HiL. Sprawę zakończono i złożono 18.03.1983 w Archiwum Wydz. „C” KWMO w Krakowie pod sygn. 16801/II z powodu przekształcenia w Kwestionariusz Ewidencyjny. Akta zniszczono w grudniu 1989. Pozostawiono mikrofilm. IPN Kr 0101/257 (16801/II) mkf.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Dara był kontrolowany operacyjnie przez Pion V DUSW SB w Krakowie-Nowej Hucie w ramach KE krypt. "Ustawiacz". Zarejestrowany 18.03.1986 do nr KR 32269, prowadził działalność w nieformalnych strukturach NSZZ "Solidarność" w zakładzie Huty im. Lenina. Materiały złożono 21.10.1987 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17081/II. Zniszczono w grudniu 1989. Akta o sygn. 17081/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe Akta paszportowe Stanisława Dary. W okresie od 1983 do 1985 pozostawał w aktywnym zainteresowaniu Wydz. V KWMO/WUSW w Krakowie. IPN Kr 37/253707 (EAKr 253707)
.