Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Polanica Zdrój
Data urodzenia: 12-05-1952
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. W dniu 19.06.1982 Tadeusz Wojciechowski został internowany na wniosek SB z Wydziału V KW MO w Katowicach. Powód internowania: „nie przestrzegał dekretu o stanie wojennym art. 42 dekretu z dn. 12.12.1981 r.”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony z internowania dn. 24.07.1982. Od dnia 1.09.1982 do dnia 27.11.1982 ponownie internowany w związku z „podjęciem destrukcyjnej działalności wśród załogi po powrocie do pracy z Ośrodka Odosobnienia”. IPN Ka 043/682 t. (39733/II) t. 1-2.
Akta internowanego. W roku 1982 Tadeusz Wojciechowski był dwukrotnie internowany - na wniosek SB z Wydziału V KW MO w Katowicach. Dnia 19.06.1982 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony z internowania dn. 24.07.1982. Od dnia 1.09.1982 do dnia 27.11.1982 ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. IPN Ka 42/854 (34/82), IPN Ka 42/855 (42/82).
W latach 1985-1986 Tadeusz Wojciechowski - wówczas pracownik Zakładu Transportu Huty "Katowice" - był operacyjnie kontrolowany przez SB z RUSW Dąbrowa Górnicza (pod numerem rej. 59336). Była to kontrola w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Lokomotywa" (nr rej. 58254) prowadzonej "z uwagi na fakt, iż wraz z innymi doprowadził w 1985 roku do wypadku kolejowego na terenie Huty "Katowice", w wyniku którego została uszkodzona lokomotywa". Zapisano, iż w dniu 7.10.1985 z Tadeuszem Wojciechowskim "przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą". Prowadzenie tej sprawy zakończono dn. 20.02.1986. IPN Ka 048/8 (41818/II) i zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
.