Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Miezianko
Miejsce urodzenia: Świdniki
Data urodzenia: 20-05-1939
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wnuki”, nr rej. 45688, prowadzona w okresie 09.04.1982 23.10.1989 przez Wydział III/ III-1 KW MO/ WUSW w Łodzi wobec nauczycielki Krystyny Kowalczyk, a do stycznia 1983 także wobec kilku innych pracowników XXX LO w Łodzi, w tym nauczyciela przysposobienia obronnego Ryszarda Miezianko (zarejestrowanego do sprawy pod nr. 45690), w latach 1980-1981 skarbnika szkolnego koła NSZZ „Solidarność”. R. Miezianko został internowany 10.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, z którego zwolniono go 02.07.1982. Od początku roku szkolnego 1982/1983 został przeniesiony do pracy w Szkole Podstawowej nr 77 w Łodzi. Odwołania od tej decyzji, skierowane do Terenowej Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Bałuty, a nast. do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, zostały oddalone. W związku z informacjami o planowanych przez opozycję „akcjach antypaństwowych na terenie kraju”, 15.12.1982 przeprowadzono z nim „rozmowę ostrzegawczą” . W ocenie SB R. Miezianko zaprzestał „wrogiej działalności”, ale wobec „potencjalnej możliwości jej wznowienia”, od 06.01.1983 inwigilację kontynuowano w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Domator”. Materiały SOS krypt. „Wnuki” zniszczono bez archiwizacji 23.10.1989 w jednostce operacyjnej . Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dot. osób internowanych w latach 1981-1982 z terenu woj. łódzkiego. Według informacji zgromadzonych przez Wydział III KW MO w Łodzi Ryszard Miezianko, członek NSZZ „Solidarność” w XXX LO w Łodzi, „znany jest ze swojego wrogiego stosunku do polityki realizowanej przez PZPR, polityki oświatowej państwa oraz jego sił porządkowych. Jako nauczyciel przysposobienia obronnego nie popularyzuje celów i zadań WRON. Istnieje uzasadnione podejrzenie o negatywne oddziaływanie na młodzież szkolną. Organizacja partyjna zgłosiła w stosunku do niego wotum nieufności”. Z powyższych względów 09.05.1982 został internowany na mocy decyzji nr 245 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi. Zwolniony z internowania 02.07.1982 na mocy decyzji nr 133 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi. Figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 7 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN BU 1460/1 poz. 5346.
Akta osobowe internowanego Ryszarda Miezianko, w okresie 10.05.1982 - 02.07.1982 osadzonego w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Łowiczu. IPN Ld 24/185 (19/82).
Materiały operacyjne KW MO w Łodzi dotyczące planów internowania i „rozmów ostrzegawczych” z działaczami opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” w ramach przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego oraz dokumenty dot. osób przebywających w ośrodkach odosobnienia i zakładach karnych. Ryszard Miezianko został wymieniony w skierowanej 05.06.1982 do komendanta wojewódzkiego MO prośbie biskupa łódzkiego o zwolnienie z internowania 11 osób ze względu na stan ich zdrowia oraz w piśmie z 08.06.1982 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi do dyrektora Biura Śledczego MSW z prośbą o negatywne rozpatrzenie skarg 4 osób na „fakt internowania”. IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Domator”, nr rej. 45690, prowadzony w okresie 06.01.1983 - 27.09.1983 przez Wydział III-1 KW MO/WUSW w Łodzi w celu kontynuowania inwigilacji Ryszarda Miezianko, prowadzonej dotychczas w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wnuki”. KE został zakończony ze względu na emigrację R. Miezianko. Materiały KE złożono do archiwum pod sygn. 6106/II. IPN Ld 047/451/J (6106/2) mikrofilm.
Korespondencja Wydziału „C” KW MO/WUSW w Łodzi z lat 1981-1984 w sprawie udostępniania akt dotyczących osób „pozostających w zainteresowaniu” jednostek SB i MO. Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Domator” dot. Ryszarda Miezianko (sygn. archiwalna 6106/II) wypożyczył 26.07.1984 naczelnik Wydziału III-1 WUSW w Łodzi. Akta zostały zwrócone 31.07.1984. IPN Ld 092/70 t. 2 (2909/XA).
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Adam”, nr rej. 46689 i teczce pracy prowadzonej przez Wydz. III-1 KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia z lat 1982-1984 dot. Ryszarda Miezianko. IPN Ld 0040/765 t. 1-2 (44479/I), IPN Ld 0046/831/J (44479/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Lechu”, nr rej. 47008, prowadzonej przez Wydz. III-1 KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia z roku 1983 dot. Ryszarda Miezianko. IPN Ld 0040/1724 (46166/I).
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Jodłowska”, nr rej. 46987 i teczce pracy prowadzonej przez Wydz. III-1 KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia z 1983 roku dot. Ryszarda Miezianko. IPN Ld 0082/56 t. 1-2 (45271/I).
W aktach paszportowych znajduje się „wniosek o zezwolenie na opuszczenie Polski” przez Ryszarda Miezianko z rodziną, skierowany przez naczelnika Wydziału III-1 KW MO w Łodzi do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB. W uzasadnieniu napisano, że R. Miezianko „pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu” SB od kwietnia 1982, gdy „w ostry sposób zaczął krytykować politykę oświatową państwa realizowaną przez PZPR. Swoje wrogie poglądy propagował wśród uczniów”. Z tego względu został internowany, a „próby podjęcia dialogu operacyjnego z wymienionym po wyjściu z ośrodka internowania w Łowiczu były bezskuteczne”. IPN Ld 533/59517 (EALD 59517).
.