Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Tadeusz
Nazwisko: Oberc
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 22-05-1952
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały stanowią korespondencję KWMO w Krośnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych dotyczącą sprawy krypt. "Jodła". Adam Oberc wymieniony jest w nich jako jedna z osób wyznaczonych do przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej. IPN-Rz-060/436 (917/II) t. 1
Akta kontrolno-śledcze Sprawa śledcza prowadzona na osobę A. Oberca oskarżonego o to, iż mimo zawieszenia działalności związkowej, "jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< (...) zorganizował i kierował strajkiem wśród załogi Fabryki Amortyzatorów >POLMO<". Względem wymienionego w dniu 23.12.1981 skierowano do sądu akt oskarżenia. IPN-Rz-071/39 (63/III)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany, a następnie osadzony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie (wyrok z dnia 06.01.1982). IPN-Lu-78/83
Akta sądowe Akta sądowe prowadzone przeciwko A. Obercowi oskarżonemu o to, iż jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Fabryce Amortyzatorów "POLMO", pomimo zawieszenia działalności związkowej zorganizował i kierował strajkiem załogi w dniu 16.12.1981. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krośnie z dnia 06.01.1982 skazany został na 2 lata pozbawienia wolności oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. IPN-Rz-99/2
Akta kontrolno-śledcze Sprawa śledcza prowadzona z powodu nadania przez KZ NSZZ "Solidarność" w Fabryce Amortyzatorów "POLMO" w Krośnie za pośrednictwem radiowęzła zakładowego rezolucji zawierającej "treści zdecydowanie antyradzieckie i antyrządowe". A. Oberc występuje w materiałach jako przewodniczący KZ "Solidarność" ponoszący odpowiedzialność za ich nadawane. Śledztwo w przedmiotowej sprawie umorzono. IPN-Rz-071/43 (67/III)
Akta kontrolno-śledcze Sprawa śledcza dotycząca zorganizowania i kierowania strajkiem w dniu 16.12.1981 na terenie FA "POLMO w Krośnie oraz "zmuszania pracowników do zaniechania podjęcia lub wykonywania pracy". Pracownicy pomimo apeli dyrekcji strajku nie przerwali. A. Oberc występuje w materiałach jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność", przeciwko któremu w związku z powyższym wszczęto odrębne postępowanie. IPN-Rz-071/38 (62/III), IPN-Rz-071/63 (100/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Konserwator" z powodu podejrzeń "o wrogą działalność w środowiskach". Materiały o sygn. 1316/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze A. Oberc występuje w aktach śledczych prowadzonych na inne osoby (w materiałach znajduje się protokół przesłuchania wymienionego). Sprawa dotyczyła dalszej działalności w zdelegalizowanym NSZZ "Solidarność" oraz produkcji i kolportażu ulotek i wydawnictw "zawierających treści wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL". Śledztwo umorzono na podstawie ustawy o amnestii (21.07.1984). IPN-Rz-071/84 (137/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 14.03.1986) w ramach SOR krypt. "Sekta". Sprawa dotyczyła "nielegalnej" propagandy politycznej. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.