Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Jerzy
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 19-03-1948
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Majewski był zarejestrowany 5.06.1982 pod nr. 45898 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. Drukarz" (nr rej. 45368) prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi w okresie 16.01.1982-18.07.1983 w związku z wydawaniem i kolportażem nielegalnego czasopisma. J. Majewski "jako Przewodniczący KZ NSZZ »Solidarność« [Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa »Polesie« w Łodzi], którego działalność została zawieszona, drukował i kolportował pisma i ulotki, które zawierały wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. W okresie prowadzenia spr.[awy] zebrano mat.[eriał] dowodowy i przedstawiono zarzuty". Materiały zdjęto z ewidencji 18.07.1983 i przekazano do archiwum Wydz. „C” KWMO Łódź do nr 06069/II, mikrofilm – sygn. 06069/2. IPN Ld 047/436 (06069/2) - mkf; zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Łodzi przeciwko Józefowi Majewskiemu i innym, podejrzanym o kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego oraz druk i kolportaż pism bezdebitowych. J. Majewski 10.08.1982 został tymczasowo aresztowany. Śledztwo dot. ww. zamknięto 05.10.1982 skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Ld PF 86/16 t. 1-2 (1347/III) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Akta sądowe w sprawie Józefa Majewskiego oskarżonego o to, że od 13.12.1981 do sierpnia 1982 w Łodzi wraz z grupą innych osób sporządzał w celu rozpowszechniania pismo „Zawsze Solidarni” zawierające „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Wyrokiem POW w Bydgoszczy z 28.03.1983 skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 40 tys. zł grzywny. IPN By 51/200-206 oraz zapisy kartoteczne.
Zarejestrowany w dn. 5.06.1984 pod nr. 49139 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Buty" (nr rej. 48259) prowadzonej przez Wydz. III WUSW Łódź w okresie 12.12.1983-22.03.1988. Rozpracowywany jako „członek działającej na terenie Łodzi nielegalnej grupy antysocjalistycznej”. Ww. kolportował w miejscu pracy i zamieszkania nielegalne wydawnictwa - „po rozbiciu nielegalnej grupy której był członkiem zaprzestał wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji 22.03.1986 i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Łodzi do nr 06683/II, a następnie sfilmowano. Materiały o sygn. 06683/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zarejestrowany 25.10.1988 przez Wydz. III WUSW Łódź do nr 57902 w kategorii OZ (osoba zabezpieczona). W dn. 27.12.1989 „rejestrację anulowano”. Brak bliższych danych. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.