Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Dec
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 14-01-1960
Imię ojca: Józef
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13.06.1984 Edward Dec - wówczas pracownik Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” w Rzeszowie - został zarejestrowany pod numerem 20821 przez SB z Wydz. V WUSW w Rzeszowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Poligraf” (następnie przemianowanej na SOR "Ośmiornica" (nr rej. 17426). Sprawa ta dotyczyła rozpracowania tajnych struktur NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Materiały dotyczące Edwarda Deca, podejrzanego o "wykonywanie nielegalnych wydawnictw", wyłączono z SOR ,,Poligraf", a następnie dnia 26.09.1986 przesłano do RUSW w Rzeszowie i zarejestrowano pod nr. 24030 jako Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Górnik”. IPN Rz 044/1106 t. 1-5 (18351/II) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
W dniu 26.04.1986 Edward Dec został objęty operacyjną kontrolą SB z Pionu V RUSW Rzeszów w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Górnik” (nr rej. 24030) jako „podejrzany o wrogą działalność w środowisku – załogi określonych zakładów pracy” (Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” w Rzeszowie). Sprawę tę zakończono dnia 15.09.1988 z powodu odnotowanego „nie stwierdzenia wrogiej działalności” ww. osoby. Materiały tej sprawy zdjęto z ewidencji dn. 27.12.1988 i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW Rzeszów pod sygn. 17992/II. IPN Rz 044/760 (17992/II) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
.