Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Czachor
Miejsce urodzenia: Chojnów
Data urodzenia: 23-10-1961
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Czachor był rozpracowywany operacyjnie od 25.11.1988 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Waleczny” (nr rej. 9286) prowadzonej przez Pion V RUSW w Lubinie. Inwigilowany przez SB jako działacz „Solidarności” - członek Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Robót Górniczych Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie. Sprawę zakończono 03.07.1989 z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. W dn. 26.09.1989 materiały zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Legnicy pod sygn. 1410/II. IPN Wr 022/1141 (1410/II) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
.