Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Emilian Kazimierz
Nazwisko: Kamiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-07-1952
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Emilian Kamiński 1.03.1983 został zarejestrowany przez Wydz. I Biura Studiów MSW w kategorii „Zabezpieczenie”. Zapisany powód tej rejestracji: „Był v-ce przewodniczącym NSZZ >Solidarność< w Teatrze Narodowym. W 1983 r. brał udział w organizowanym nielegalnie na terenie Warszawy tzw. Teatrze Podziemnym, jako główny organizator przedstawień o wydźwięku antypaństwowym”. Prowadzenie ww. "Zabezpieczenia" i operacyjnej kontroli Emiliana Kamińskiego zakończono w styczniu 1985. Materiały tej sprawy włączono do odrębnego rozpracowania - prowadzonego przez Wydz. IV Departamentu III MSW. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 19.10.1983 Emilian Kamiński, wówczas aktor Teatru „Ateneum” w Warszawie, został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim „Teatr II” przez Wydz. IV Departamentu III MSW. To sprawdzenie prowadzono w związku z informacjami otrzymanymi od tajnych współpracowników SB, z których wynikało, że Emilian Kamiński jest organizatorem i uczestnikiem tzw. „Teatru Podziemnego”. Zanotowano, iż aktor ten „aktywnie uczestniczył w nielegalnych przedstawieniach w mieszkaniach prywatnych na terenie Warszawy”, podczas których „dyskutowano i prezentowano różnego rodzaju teksty o wrogich treściach i kolportowano nielegalne wydawnictwa”. W toku rozpracowania wobec Emiliana Kamińskiego zastosowano szereg działań operacyjnych, jak "okresowa obserwacja zewnętrzna", podsłuch telefoniczny, działalność tajnych współpracowników. W styczniu 1985 zakończono prowadzenie tej sprawy. Dnia 11.04.1985 materiały SOS krypt. „Teatr II” złożono w archiwum Biura „C” MSW do sygn. 53040/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0222/188 (53040/II), IPN BU 01228/244 (53040/2) mikrofilm.
Akta Biura Paszportów MSW z roku 1984 zawierają m.in. zapisy dotyczące Emiliana Kamińskiego. Wynika z nich, że w lutym 1984 na wniosek Departamentu III MSW Emilian Kamiński otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ Z-A/84/84)". Powodem tego zastrzeżenia był fakt, iż ww. „występował w prywatnych mieszkaniach prezentując autorski program wrogo wyszydzający naczelne władze PRL i aktualną sytuację w kraju”. Tę blokadę wydawania mu paszportu anulowano dn. 3.12.1984. IPN BU 1005/32701 (EAGM 032701).
.