Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Pawłowski
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 21-08-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Pawłowski - inżynier mechanik zatrudniony w Dyrekcji Rejonowych Kolei Państwowych (DRKP) w Nowym Sączu - był operacyjnie kontrolowany w latach 1980-1983 przez SB z KW MO w Nowym Sączu. Został zarejestrowany pod numerem 4915 przez Wydz. IIIA KW MO do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Związkowcy” (nr rej. 4890) - założonej na Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu. Henryk Pawłowski był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w DRKP. Odnotowano, iż "w okresie od roku 1982 do marca 1984 był podejrzany o nielegalną działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. W dniu 6.05.1983 materiały dotyczące Henryka Pawłowskiego wyłączono ze Sprawy Obiektowej krypt. „Związkowcy” i przekazano do innej jednostki. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dn. 13.12.1981 Henryk Pawłowski został internowany jako "bardzo aktywny działacz NSZZ >Solidarność< w Nowym Sączu" na wniosek SB z Wydz. II KW MO w Nowym Sączu (na podstawie art. 42 dekretu z dn.12.12.1981 o stanie wojennym). Podczas internowania Henryk Pawłowski był osadzony w ośrodku odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Zwolniony z internowania w dniu 7.05.1982 na mocy decyzji KW MO w Nowym Sączu. IPN Rz 52/370.
Henryk Pawłowski występuje wraz z 9 innymi osobami w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Klin” (nr rej. 5418). Sprawa ta była prowadzona przez SB z KW MO w Nowym Sączu w latach 1981-1984 i dotyczyła "rozpoznania powiązań wewnątrzorganizacyjnych" w NSZZ „Solidarność" na terenie Dyrekcji Rejonowych Kolei Państwowych w Nowym Sączu. IPN Kr 033/589 (1714/II).
W dniu 7.6.1984 Henryk Pawłowski został zarejestrowany pod numerem 9915 przez SB z Wydz. V WUSW w Nowym Sączu jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Ogniwo” (nr rej. 4917) za "wrogą działalność w środowisku załogi". Sprawa ta została rozpoczęta dn. 16.03.1983 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a następnie 16.11.1983 przekwalifikowana na SOR. Odnotowano, iż Henryk Pawłowski to „były aktywny działacz NSZZ >Solidarność<, od czerwca 1981 etatowy pracownik Delegatury MKZ Małopolska (…) w Nowym Sączu”. Prowadzenie rozpracowania i inwigilacji H. Pawłowskiego zakończono dn. 30.11.1984 z powodu „nie potwierdzenia wrogiej działalności”. IPN Kr 033/664 t. 4 (1937/II).
.