Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Sudoł
Miejsce urodzenia: Korczowiska
Data urodzenia: 10-04-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia Pomykała


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Roman Sudoł został internowany z powodu obaw, iż będąc na wolności mógłby nawoływać "do niepokojów społecznych i naruszania porządku prawnego". IPN-Rz-52/332
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt."Roman", ponieważ prezentował "wroga postawę w stosunku do władz państwowych i partyjnych". Kontrolę zakończono z powodu zaniechania przez w/w "wrogiej" działalności. Materiałów o sygn. 347/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowano w ramach KE krypt "Kontroler" z powodu podejrzeń "o prowadzenie wrogiej działalności w nielegalnych strukturach >Solidarności<". Kontrolę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały o sygn. 550/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 05.04.1988) w ramach SOR krypt. "Sieć"/"Metalowcy". Sprawa dotyczyła "wrogiej" działalności w środowisku pracy - Huta "Stalowa Wola". Materiały o sygn. 1364/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie R. Sudoł został obwiniony o to, iż będąc żołnierzem rezerwy odmówił przyjęcia karty powołania na krótkoterminowe ćwiczenia wojskowe. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola z dnia 27.10.1988 został skazany na karę grzywny w wysokości 25.000 złotych. IPN-Rz-415/50
.