Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Bukowski
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Data urodzenia: 29-08-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 21.04.1981 Jan Bukowski, wiceprzewodniczący i sekretarz Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" przy Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Poznaniu, był operacyjnie kontrolowany przez SB z Wydz. III „A” i Wydz. V KW MO Poznań w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kierowca” (nr rej. 31258). Był bowiem "podejrzany o wykorzystywanie związków zawodowych do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Sprawę tę zakończono w czerwcu 1984 z powodu odnotowanego „zaprzestania wrogiej działalności” przez ww. Jej materiały zdjęto z ewidencji dnia 22.06.1984, a następnie przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW Poznań pod sygn. 11326/II i sfilmowano. IPN Po 08/1446 (11326/II), IPN Po 0186/340/J (453/20) mikrofilm oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Akta internowanego Jana Bukowskiego, wytworzone w grudniu 1981 i w roku 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż Jan Bukowski został internowany dnia 13.12.1981 na wniosek Wydz. Śledczego KW MO Poznań w ramach akcji MSW krypt. „Jodła”. Zanotowano, iż ww. został zwolniony z internowania dnia 05.07.1982. IPN Po 88/82 (1/82), IPN Po 161/1 oraz zapisy kartoteczne.
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KW MO Poznań z lat 1982-1984 zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż Jan Bukowski został objęty "zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata" (nr Z-I-02700/82/A). Ten zakaz wydawania paszportu został wniesiony przez SB z Wydz. V KW MO Poznań i miał obowiązywać w okresie od 01.03.1982 do 01.03.1984. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.