Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Mirosław
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: Piaseczno
Data urodzenia: 23-12-1962
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Powstańcy nr rej. 3255 prowadzona przez Wydz. III KSMO. Objęty rozpracowaniem (założonym 5.01.1982) dotyczącym grupy młodzieżowej z Góry Kalwarii, której celem była „walka z ustrojem socjalistycznym”. Wedle SB członkowie grupy malowali „antypaństwowe” napisy, ułożyli krzyż katyński na cmentarzu i „mieli zamiar wysadzić w powietrze pociąg”. W toku rozpracowania SB ustaliła, że grupa „nie była faktyczną grupą przestępczą”, wykonała wprawdzie kilka napisów, ale „nie było wypracowanych planów, ani określonej struktury i hierarchii”, a po wprowadzeniu stanu wojennego nie podjęła działalności. W kwestii Janusza Łukacza, uznawanego początkowo za lidera grupy i podejrzewanego o posiadanie broni, ustalono, że w listopadzie 1980 bezskutecznie próbował zorganizować w Liceum Ogólnokształcącym w Górze Kalwarii Uczniowski Ruch Odnowy. Przeprowadzono z nim 12.10.1982 rozmowę ostrzegawczą. Po zakończeniu SOR, jako student Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogiczne w Siedlcach, miał być kontrolowany w ramach sprawy obiektowej na tę uczelnię krypt. „Przyszłość”. IPN BU 01322/2238 (7624/2)
Objęty przez Wydz. III WUSW w Siedlcach zabezpieczeniem operacyjnym (nr rej. 7924), następnie od 19.03.1987 inwigilowany w ramach SOS krypt. „Drukarz”. Powodem zainteresowania ze strony SB było podejrzenie o współpracę z podziemnym wydawnictwem Metrum, działającym w Siedlcach. Od 5.04.1988 włączony do SOR krypt. „Oficyna” nr rej. 8261 (założonego 1.04.1988). Rozpracowywany z powodu prowadzenia „nielegalnej działalności politycznej w tzw. wydawnictwie «Metrum», które dotychczas opublikowało kilkanaście książek o wrogiej politycznie treści”. Rozpracowanie zakończone 2.01.1990. Materiały sprawy zniszczone przez jednostkę prowadzącą „we własnym zakresie, gdyż nie przedstawiały wartości operacyjnej”. Informacje o prowadzonych sprawach na podstawie akt SOS krypt. „Przesyłka” sygn. IPN BU 0258/566 (10535/II). Akta zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i IPN BU 0258/566, s. 38, 50
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Przesyłka" nr rej. 48482 prowadzona przez DUSW Warszawa-Mokotów. Występuje w aktach sprawy (prowadzonej od 14.06.1987 do 13.12.1989) dotyczącej osoby podejrzewanej o kolportowanie bezdebitowych publikacji. W notatce służbowej z 24.02.1988 i „analizie sprawy” z 24.07.1989 wymieniony jako znajomy osoby inwigilowanej. Odnotowany w dwóch pismach naczelnika wydz. III WUSW w Siedlcach. W piśmie z 27.05.1987 określony jako „figurant” sprawy krypt. „Drukarz” i osoba związana w podziemny wydawnictwem Metrum, a w latach 1980-1981 przywódca grupy młodzieżowej, „która na terenie Góry Kalwarii malowała wrogie hasła, gromadziła amunicję i wytwarzała samopały”. W piśmie z 26.04.1988 nazwany „figurantem” rozpracowania krypt. „Oficyna”, który prowadzi „nielegalną działalność polityczną w tzw. wydawnictwie «Metrum»”. IPN BU 0258/566 (10535/II), s. 24, 38, 48-50
.