Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Jędruszewski
Miejsce urodzenia: Perespa
Data urodzenia: 08-12-1950
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Alina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Przechodzi w materiałach SO krypt. "Związek" dot. działalności członków i współpracowników Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" - "wym.[ieniony] na fali wydarzeń sierpniowych 1980 r. czynnie włączył się w działalność NSZZ >S<. [...] W >Predom - Eda< odegrał wiodącą rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej NSZZ >S<. Wszedł w skład Prezydium Zakładowego >S< oraz wybrany został łącznikiem pomiędzy zakł. pracy i MKZ NSZZ >S< Regionu Śr.-Wsch. Następnie po wyborach 21.12.1980 r. zostaje wybrany przewodniczącym KZ NSZZ >S< w >Predom - Eda<. Na I Regionalnym Zjeździe Delegatów w Świdniku został wybrany delegatem na Zjazd Krajowy, a podczas jego obrad wszedł w skład Komisji Krajowej NSZZ >S<". IPN Lu 018/162 (IV/249)
Akta administracyjne Występuje w "wykazie osób z terenu województwa lubelskiego aktywnie angażujących się w organizowanie strajków i stwarzających zagrożenie [...] na przyszłość", w wykazie członków MKZ NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, w wykazie osób przewidzianych do internowania oraz w wykazie delegatów na Zjazd Krajowy NSZZ "Solidarność". IPN Lu 0338/37 (32/37)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Zarejestrowany dn. 2.03.1981 pod nr 26512 w kategorii zabezpieczenie operacyjne. Dn. 26.07.1982 przerejestrowano do nr 28159. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta operacyjne Materiały dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Większość materiałów została zniszczona za protokołem brakowania akt z dn. 13.09.1989. Zbigniew Jędruszewski występuje w zachowanym tomie 6 ("KLON") - w wykazie osób przewidzianych do internowania - "zrezygnowano z internowania ze względów operacyjnych". IPN Lu 020/638 (II/10190)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 26.07.1982 pod nr 28159 jako figurant KE krypt. "Hindus". Materiały zniszczono za protokołem brakowania akt nr 028/90 z dn. 26.01.1990. Materiały wybrakowano w jednostce operacyjnej; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta administracyjne Wystepuje w materiałach dot. przeprowadzonych rozmów ostrzegawczych. IPN Lu 0276/196
.