Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Dereziński
Miejsce urodzenia: Piła
Data urodzenia: 24-07-1957
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Mieczysław Dereziński był figurantem sprawy dot. „wrogiej działalności w strukturach »S[olidarności]«”. Zakończono z powodu zaprzestania „wrogiej działalności”. Materiały o sygn. 884/II zniszczono 8.01.1990 r. wg protokołu nr 4/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne w sprawie o wykroczenie Mieczysław Dereziński był działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Pile. Został zatrzymany podczas kolportażu ulotek nawołujących „do walki z władzą i ustrojem PRL. Ulotki sygnowane są RKW NSZZ »Solidarność« Region Piła”. Kolegium ds. Wykroczeń w Pile uznało M. Derezińskiego winnym i wymierzyło mu karę grzywny, zarządziło przepadek ulotek oraz obciążyło go kosztami postępowania. IPN Po 080/69/8
.