Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Adam
Nazwisko: Buczek
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 08-07-1950
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą operacyjną z powodu „nieuzasadnionego przedłużenia pobytu” za granicą i podejrzenia, że nawiązał kontakt ze służbami specjalnymi RFN. W czerwcu 1973 wyjechał do Wielkiej Brytanii na praktykę przeddyplomową jako student Politechniki Śląskiej, a potem przebywał w Irlandii, Francji, RFN i Austrii. Wrócił do PRL w październiku 1975. W prowadzeniu inwigilacji wykorzystywano podsłuch telefoniczny, perlustrację korespondencji i agenturę. Sprawę zakończono po stwierdzeniu, że nie miał kontaktów z „obcymi służbami wywiadowczymi” i nie prowadził „wrogiej działalności". Materiały złożone 15.05.1978 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Katowicach pod nr. 36901/II. Odnotowany w kartotece zagadnieniowej tegoż wydziału w dziale „Szpiegostwo”. IPN Ka 036/848 (36901/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 20.01.1975 do 10.01.1977 na wniosek Wydz. II KWMO w Katowicach w związku z prowadzeniem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Kreślarz”. IPN BU 1003/50170 (EAGS 50170)
Zabezpieczenie operacyjne Z niewiadomych powodów objęty zabezpieczeniem operacyjnym przez Wydz. III-2 SUSW, zajmujący się kontrolą struktur prasowych „Solidarności”. Materiały sprawy zniszczone 5.01.1990 z powodu „braku wartości operacyjnej”. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.