Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Przygócki
Miejsce urodzenia: Sadłowo
Data urodzenia: 13-08-1957
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anastazja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 16.06.1982 zarejestrowany pod nr 8088 do SOS krypt. "Siatka" (nr rej. 7659) prowadzonej od 23.01.1982 do 30.11.1983 w związku z kontynuowaniem działalności NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego w zakładach "Elana" w Toruniu. Materiały złożone do archiwum Wydziału „C” WUSW w Toruniu do nr 1064/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1064/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem wszczętym 30.04.1982 pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds.-724/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” podejrzanym o kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu dekretu o stanie wojennym oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W mieszkaniu Mirosława Przygóckiego odbyło się spotkanie opozycjonistów, na którym omawiano kwestie związane z kolportażem ulotek. W/w nie brał w nim jednak udziału. Materiały śledztwa wobec w/w wyłączono do odrębnego prowadzenia 28.05.1982 (do nr RSD 19/82). W aktach znajdują się notatki służbowe funkcjonariuszy Wydz. Śledczego KWMO z przebiegu procesu przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu. IPN By 082/53 t. 1-2 (106/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie prowadzonej w trybie doraźnym przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu (II K 48/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność”, którzy po 13.12.1981 kontynuowali prace związkowe. M. Przygócki zatrzymany 29.04.1982, został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. 28.05.1982 zebrane materiały wobec w/w wyłączono do sprawy 1 Ds. 904/82. IPN By 85/520
Akta kontrolne śledztwa Materiały śledztwa wyłączonego ze sprawy RSD 15/82 przeciwko M. Przygóckiemu podejrzewanemu o kontynuowanie działalności w NSZZ „Solidarność” i udostępnienie mieszkania na spotkanie członków zdelegalizowanego związku. Śledztwo zostało umorzone 28.05.1982. IPN By 082/57 (110/III)
Akta prokuratorskie Materiały Prokuratury Rejonowej w Toruniu wyłączone ze sprawy 1 Ds. 724/82. Śledztwo wobec M. Przygóckiego zostało umorzone z uwagi na fakt, że: „Mirosław Przygócki godząc się, aby spotkanie to odbyło się w jego mieszkaniu mógł nie zdawać sobie sprawy z charakteru tego spotkania (…). Brak jest dostatecznych dowodów dla przyjęcia, że wiedział on o celu i charakterze tego spotkania”. Po decyzji o umorzeniu śledztwa, w/w opuścił Areszt Śledczy. IPN By 85/501 t. 1-2
Akta sądowe Akta sprawy sądowej toczącej się 7.06-22.06.1982 w Toruniu przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” oskarżonym o prowadzenie działalności po wprowadzeniu dekretu o stanie wojennym. M. Przygócki 15.06.1982 występował w czasie procesu jako świadek. Pojawia się on również w zeznaniach oskarżonych w sprawie. 31.05.1983 M. Przygócki wezwany został jako świadek na rozprawę rewizyjną części skazanych. IPN By 54/11-16
Akta tymczasowo-aresztowanego M. Przygócki zatrzymany 29.04.1982 został tymczasowo aresztowany, a następnie 3.05.1982 umieszczony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Zwolniony po umorzeniu śledztwa wobec w/w 28.05.1982. IPN By 232/26 (38/573)
.