Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Wojnarowicz
Miejsce urodzenia: Lubeka
Data urodzenia: 22-02-1947
Imię ojca: Akleksander
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zbigniew Wojnarowicz został zarejestrowany przez Wydz. V KWMO w Krakowie 02.09.1983 pod nr KR 27793 do SOR krypt. „Garnitur II” KR 27120, założonej 04.03.1983 w związku z tworzeniem nieformalnych struktur NSZZ "Solidarność" oraz kolportażem wydawnictw bezdebitowych na terenie Kombinatu HiL. Materiały zakończono i złożono 18.03.1986 w Archiwum Wydz. „C” KWMO w Krakowie pod sygn. 16801/II. Akta zniszczono w grudniu 1989. Pozostawiono mikrofilm. IPN Kr 0101/257 (16801/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zbigniew Wojnarowicz był rozpracowywany przez Pion V SB w Nowej Hucie w ramach SOR krypt. "Marten" nr KR 34898. Zarejestrowany 29.07.1988 do nr KR 34900. Sprawę 06.12.1988 włączono do SOR krypt. "Komitet". Akta KR 34898 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zbigniew Wojnarowicz po zakończeniu SOR "Marten" i włączeniu materiałów do SOR "Komitet" KR 35259 był rozpracowywany wraz z innymi działaczami powstających jawnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu HiL w Krakowie-Nowej Hucie. Rozpracowanie zakończono, a materiały zniszczono 20.12.1989 w jednostce operacyjnej. Akta KR 35259 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Zbigniew Wojnarowicz w dn. 26.08.1983 został zatrzymany przez SB w związku z podejrzeniem przygotowywania demonstracji. Decyzją Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Kraków-Nowa Huta z 27.08.1983 tymczasowo aresztowany. Zwolniony 23.09.1983. Postępowanie umorzono 06.10.1983. Akta złożono 12.12.1983 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5593/III. Zniszczono w październiku 1989. Akta o sygn. 5593/III zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta prokuratorskie Zbigniew Wojnarowicz został zatrzymany przez SB 26.08.1983 podczas nieformalnego zebrania pracowników HiL, które dotyczyło spraw pracowniczych. Oskarżony o przygotowywanie demonstracji, która miała się odbyć 31.08.1983. W toku postępowania nie udało się prokuraturze dowieść oskarżonym tego zamiaru i dlatego 06.10.1983 postępowanie zostało umorzone. IPN Kr 303/105 (Ds. 2822/83/S)
Akta penitencjarne Akta penitencjarne tymczasowo aresztowanego Zbigniewa Wojnarowicza. Zatrzymany przez SB 26.08.1983, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydała 27.08.1983 Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Kraków-Nowa Huta. Zwolniony z aresztu 23.09.1983. IPN Kr 081/414
Akta paszportowe Akta paszportowe Zbigniewa Wojnarowicza. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-0687/86 wniesione 09.07.1986 przez Wydz. Śledczy WUSW w Krakowie na okres do 10.07.1988 z powodu udziału Z. Wojnarowicza w manifestacjach w Krakowie, organizowanych przez "Solidarność" i KPN. Zastrzeżenie wyjazdu anulowano 16.12.1989. IPN Kr 37/129479 (EAKr 129479)
.