Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Wiesław Adam
Nazwisko: Klimczak
Miejsce urodzenia: Żychlin
Data urodzenia: 21-02-1933
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1954 r. W ZMP w latach 1949 - 1956 był: przewodniczącym Zarządu Szkolnego, członkiem, wiceprzewodniczącym, przewodniczącym Zarządu Powiatowego w Łowiczu, w Zarządzie Uczelnianym UW w Warszawie. W latach 1953 - 1965 przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP UW. Ukończył Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 1958 r., mgr nauk politycznych na Wydz. Nauk Społecznych UW w 1974 r. W okresie od 1.03.1978 r. do 23.11.1981 r. przedstawiciel PZPR w redakcji "Problemy Pokoju i Socjalizmu" w Pradze (Czechosłowacja), następnie od 3.08.1982 r. był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika "Nowe Drogi". Delegat na VII Zjazd PZPR.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12555, s. 1, 2, 4, 24; 13563, s. 10.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Podstawowa Organizacja Partyjna Warszawa PZPR 1954 AAN CK 12555, s. 1.
Instruktor Wydział Propagandy i Agitacji Komitet Centralny Warszawa PZPR 1966 1969 AAN CK 12555, s. 1.
Starszy Instruktor Wydział Propagandy i Agitacji Komitet Centralny Warszawa PZPR 1969 1971 AAN CK 12555, s. 1.
Inspektor Wydział Propagandy i Agitacji Komitet Centralny Warszawa PZPR 1971 1972 AAN CK 12555, s. 1.
Zastępca Kierownika Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw Komitet Centralny Warszawa PZPR 24-03-1972 6-02-1975 AAN CK 12555, s. 37, 38; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000, s. 133.
I Zastępca Kierownika Ds Ideologicznych Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw Komitet Centralny Warszawa PZPR 06-02-1975 20-05-1975 AAN CK 12555, s. 38; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000, s. 132.
Kierownik Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-05-1975 13-12-1977 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000, s. 128.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 15-02-1980 PZPR Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła).Cz II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 178.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w zasobie IPN.
.