Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Marek
Nazwisko: Skopowski
Miejsce urodzenia: Kazimierza Wielka
Data urodzenia: 05-01-1953
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 14.12.1981 inżynier Stanisław Skopowski, wówczas zatrudniony w FSS „Polmo” SHL w Kielcach, został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Następnie internowany na wniosek SB z Wydz. Śledczego KW MO w Kielcach - na podstawie art. 42 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Powód internowania: „przejawiał negatywną postawę polityczną oraz wrogo wypowiadał się o polityce partii i rządu, utrzymywał kontakty z aktywem Zarządu Świętokrzyskiego >Solidarności< oraz gorliwie wykonywał wszelkie polecenia stamtąd otrzymane”. Internowanie ww. uchylono dnia 14.01.1982. IPN Ki 07/267 (IV/2346/270), IPN Ki 028/268 (IV/2346/270) mikrofilm.
Akta penitencjarne Aresztu Śledczego w Kielcach z grudnia 1981 i stycznia 1982 zawierają między innymi zapisy stwierdzające, iż Stanisław Skopowski został internowany na wniosek Wydz.Śledczego KW MO w Kielcach dnia 14.12.1981. Został osadzony w ośrodku odosobnienia w Kielcach, zwolniony z internowania dn. 14.01.1982. IPN Ki 45/407 (41/I/81).
W latach 1982-1984 Stanisław Skopowski był kontrolowany i "rozpracowywany" przez SB z Wydz. V KW MO/WUSW w Kielcach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr KI-20154 jako „były aktywny działacz” NSZZ „Solidarność” i "organizator akcji strajkowych". Tę kontrolę ww. zakończono dnia 23.07.1984 z powodu odnotowanego „zaniechania wrogiej działalności”. W dniu 20.08.1984 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Kielcach pod sygn. 12309/II. Materiałów o sygn. 12309/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.