Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Norbert Jan
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Smętowo Graniczne
Data urodzenia: 04-02-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Frieda
Dodatkowe informacje:

Ppl.509/Lu/11, zarządzenie z dn. 28.02.2012 r. dot. Norberta Jana Wojciechowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Norbert Jan Wojciechowski występuje w aktach SO dot. działalności Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie (członek Prezydium Zarządu Regionu). IPN Lu-018/162 (IV/249)
Sprawa Obiektowa [SO] Norbert Jan Wojciechowski występuje w materiałach SO dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Wymieniony w "Wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania" z datą 27.12.1981. IPN GD 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 23.07.1982 Norbert Jan Wojciechowski został zarejestrowany pod nr. 28146 jako figurant SOS krypt. "Doradca". 16.05.1985 zmieniono charakter zainteresowania na KE. 31.08.1989 materiały wyrejestrowano. Akta zniszczono 26.01.1990 r. bez archiwizacji; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Norbert Jan Wojciechowski został odnotowany w kartotece Biura "B" MSW jako kontakt osoby obserwowanej. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe Norbert Jan Wojciechowski miał wnoszone zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych przez Wydział IV KWMO/WUSW w Lublinie, w latach 1975, 1977, 1982-1984. IPN Lu-03071/871 (EALu 2402)
.