Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Edmund
Nazwisko: Rekowski
Miejsce urodzenia: Nakło
Data urodzenia: 10-08-1941
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Rekowski wg zapisów ewidencyjnych był rejestrowany 16.01.1981 pod nr 5400 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Barka” (nr rej. 350) prowadzonej w latach 1975-1990 przez Wydz. II/ III-A/ V KWMO/WUSW w Płocku. Sprawa została założona na Płocką Stocznię Rzeczną w Płocku „w celu zabezpieczenia obiektu przed wrogą działalnością”. Akta zachowały się w stanie szczątkowym, nie występuje w nich nazwisko Franciszka Rekowskiego. Sprawę zakończono 17.01.1990 z uwagi na reorganizację resortu spraw wewnętrznych. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod sygn. 277/IV. IPN BU 02945/64 (277/IV) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Franciszek Rekowski był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Rokoko” (nr rej. 6645) założonej w 1982 roku w związku z kolportażem przez działaczy „Solidarności” nielegalnych wydawnictw na terenie Płockiej Stoczni Rzecznej. Sprawę prowadził Wydział II i V KWMO w Płocku. F. Rekowski został wyrejestrowany z SOR „Rokoko” 16.04.1985. Materiały sprawy w lipcu 1985 zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod sygn. 994/II. Materiałów o sygn. 994/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Franciszek Rekowski został internowany na podstawie decyzji nr 132 z 14.12.1981 podjętej przez KWMO w Płocku na wniosek Wydz. II KWMO Płock, ponieważ „podjąłby działalność zmierzającą do wrogich publicznych wystąpień”. Zwolniony 24.12.1981 na mocy decyzji nr 8 KWMO w Płocku. Ponownie internowany 31.08.1982 (decyzja nr 402) z uwagi na to, iż „organizowałby strajki i manifestacje o charakterze antypaństwowym”. Przebywał w Zakładzie Karnym we Włocławku-Mielęcinie. 18.11.1982 decyzją nr 106 uchylono internowanie. IPN BU 02944/34 (57/III), IPN Po 161/1 poz. 6905.
Franciszek Rekowski był kontrolowany operacyjnie od 19.04.1985 przez Wydział VI WUSW w Płocku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Walet” (nr rejestracyjny 9968) jako były działacz NSZZ „Solidarność” „podejrzany o prowadzenie wrogiej działalności”. KE zakończono 16.11.1988 z powodu zaniechania wrogiej działalności. Materiały archiwalne złożono w Wydz. „C” WUSW w Płocku pod sygn. 1687/II, a następnie zniszczono. Materiałów o sygn. 1687/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno- kartotecznych.
Na wniosek Wydziału II KWMO w Płocku Franciszek Rekowski został objęty zastrzeżeniem (nr Z-I-86/82) wyjazdów do WKŚ (Wszystkich Krajów Świata) w okresie od 15.02.1982 do 01.02.1984. Zastrzeżenie anulowano 05.09.1986. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.