Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Henryk
Nazwisko: Głodowski
Miejsce urodzenia: Gostynin
Data urodzenia: 17-04-1951
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Głodowski - działacz NSZZ »Solidarność« w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego »Polam« w Gostyninie - w dniu 31.08.1982 został internowany na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Płocku i na mocy decyzji nr 412 o internowaniu. Ta decyzja została wydana dn. 31.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku, ponieważ ww. „swoją działalnością doprowadziłby do organizowania strajków i wrogich wystąpień antypaństwowych”. Jan Głodowski został osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Zwolniony z internowania dn. 15.11.1982 na podstawie decyzji nr 105 o uchyleniu internowania wydanej 15.11.1982 przez KW MO w Płocku. IPN BU 02944/34 t. 1 (53/III), IPN Po 161/1 poz. 2033.
Akta osobowe internowanych - prowadzone w roku 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie - zawierają m.in. zapisy stwierdzające, że Jan Głodowski został osadzony w tym Ośrodku ze względu na możliwość "organizowania strajków i wrogich wystąpień antypaństwowych". Ponadto zanotowano, iż ww. został internowany w dniu 31.08.1982 na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Płocku i zwolniony w dniu 15.11.1982. IPN By 88/227 (31/82/167).
W dniu 22.09.1982 Jan Głodowski został zarejestrowany pod numerem 6851 przez SB z Wydz. V KW MO w Płocku jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Odwet” (nr 6827). Przyczyna tej inwigilacji: jako "były działacz »Solidarności« podjął próbę utworzenia tajnej struktury związkowej w ZSO [Zakłady Sprzętu Oświetleniowego] »Polam« w Gostyninie". Sprawę tę zakończono odnotowanym "przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej". Dnia 17.02.1983 materiały te zdjęto z ewidencji i zarchiwizowano w Wydziale "C" KW MO w Płocku pod sygn. 690/II, a w roku 1989 "komisyjnie zniszczono". Materiałów o sygn. 690/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 11.01.1984 Jan Głodowski został zarejestrowany pod numerem 8113 przez SB z Grupy V RUSW w Gostyninie (brak zapisu o charakterze i przyczynie tej rejestracji), następnie pod tym samym numerem został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Delegatura” (nr rej. 8583). Był rozpracowywany jako "aktywny działacz byłej >Solidarności< na terenie Gostynina, zaangażowany w struktury konspiracyjne". Prowadzenie tej inwigilacji Jana Głodowskiego zakończono dn. 13.11.1986 z powodu odnotowanego "zaprzestania wrogiej działalności", materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KW MO w Płocku pod sygn. 1272/II, a w roku 1990 zniszczono. Materiałów o sygn. 1272/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Od dnia 21.04.1987 Jan Głodowski był kontrolowany operacyjnie przez SB z Grupy VI RUSW e Gostyninie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Oporny” (nr rej. 11758). Zanotowano, iż prowadzenie tej kontroli zakończono dnia 24.08.1989 „z powodów innych”. Materiały KE krypt. „Oporny” zdjęto z ewidencji dn. 30.08.1989, złożono je do archiwum pod sygn. 1940/II a później "zniszczono komisyjnie". Materiałów o sygn. 1940/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jan Głodowski figuruje w dokumentacji ewidencyjnej Wydz. V KW MO/WUSW w Płocku z lat 1983-1989. Zapisano w niej m. in., iż w dniu 26.04.1983 otrzymał on "zastrzeżenie wyjazdów za granicę". Ten zakaz wydawania paszportu ww. osobie został wniesiony przez SB z Wydz. V KW MO w Płocku, miał obowiązywać w okresie 5 lat - od 30.04.1983 do 30.04.1988. W dzienniku rejestracyjnym KW MO Płock to zastrzeżenie zostało zarejestrowane dn. 26.04.1983 pod numerem rejestracyjnym 7482, zostało odwołane dn. 20.12.1988. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.