Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Chudzik
Miejsce urodzenia: Gózd
Data urodzenia: 24-06-1939
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Chudzik - „aktywista NSZZ »Solidarność«” (Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Zakładzie Elektrociepłowni Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku) - 02.02.1981 został zarejestrowany pod nr 5470 przez Wydz. III-A KWMO w Płocku jako „osoba do sprawy” w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. „Petro” (nr. rej. 223). Sprawa założona 15.07.1975 na Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku. W dn. 07.02.1990 materiały SO krypt. „Petro” złożono do archiwum pod sygn. 271/IV. IPN BU 02945/58 (271/IV).
W dn. 10.09.1982 zarejestrowany pod nr 5470 przez Wydz. V KWMO w Płocku do Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. „Handel” (nr rej. 4409) prowadzonej w okresie od 05.10.1979 do 12.02.1990 na Wojewódzki Kompleks Handlu Wewnętrznego. Sprawę zakończono 17.01.1990. Materiały zdjęto z ewidencji 12.02.1990 i przekazano do archiwum pod sygn. 281/IV. IPN BU 02945/68 (281/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta internowania Jan Chudzika. Internowany na mocy decyzji nr 397 z 28.04.1982 Wydz. V KWMO w Płocku w związku z prowadzeniem działalności zmierzającej do „wrogich publicznych wystąpień antypaństwowych” i umieszczony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zwolniony 29.04.1982 na podstawie decyzji nr 73 o uchyleniu internowania. 29.04.1982 tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi. Zwolniony z aresztu śledczego 27.05.1982. IPN BU 02944/34 t. 1 (53/III), IPN Po 161/1 poz. 995.
Akta kontrolne śledztwa. Objęty śledztwem i postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi (RSD-14/82, Pg.Śl.II-137/82), podejrzany o to, że "w okresie od grudnia 1981 r. do kwietnia 1982 roku w Płocku sporządził, gromadził i przechowywał ulotki antypaństwowe, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym". Tymczasowo aresztowany 29.04.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi. Śledztwo dot. ww. zamknięto 13.05.1982 skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN BU 02944/54 (82/III).
Akta sądowe. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, na sesji wyjazdowej w Łodzi, wyrokiem z 26.05.1982 uniewinnił Jana Chudzika od zarzucanych mu przestępstw, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa, zwrócił oskarżonemu maszynę do pisania marki "Continental". Tymczasowo aresztowany 29.04.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi. Areszt uchylono 27.05.1982. IPN By 51/108.
W aktach paszportowych odnotowano zastrzeżenie wyjazdów za granicę do Wszystkich Krajów Świata (nr Z-I-270/83) wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Płocku na okres od 15.06.1983 do 15.06.1986, ponieważ „zachodzi obawa, że ww. po wyjeździe za granicę nawiąże kontakt z byłymi działaczami »Solidarności« przebywającymi na emigracji oraz działać będzie na szkodę interesów PRL”. Zastrzeżenie anulowano 04.04.1984. IPN BU PF1056/34966 (EAPL 034966).
.