Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stanisław
Nazwisko: Polkowski
Miejsce urodzenia: Marianka
Data urodzenia: 03-02-1946
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 6.09.1984 Jan Polkowski był operacyjnie kontrolowany przez SB z Wydz. V WUSW Biała Podlaska w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Turysta” (nr rej. 5533). W roku 1981, w okresie oficjalnej działalności NSZZ „Solidarność” w Terespolu, Jan Polkowski pełnił bowiem funkcję przewodniczącego prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. W aktach SB zapisano, iż po wprowadzeniu stanu wojennego Jan Polkowski „nie zaprzestał prowadzenia wrogiej działalności – kolportaż, przewożenie wrogich wydawnictw”. Prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Turysta” zakończono dnia 21.12.1987 z powodu odnotowanego "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały te zniszczono w roku 1990 za protokołem brakowania nr 03/90, pozostał mikrofilm tych akt o sygn. 1113/2. IPN Lu 0225/126 (1113/2) mikrofilm.
Dokumentacja ewidencyjna SB z Wydz. V WUSW Biała Podlaska z lat 1983-1989 zawiera m.in. zapis stwierdzający, iż w dniu 21.09.1983 Jan Polkowski otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów za granicę" (nr Z-I-528/85). Ten zakaz wydawania paszportu "do KK [Krajów Kapitalistycznych] i KDL [Krajów Demokracji Ludowej]" został wniesiony przez SB z Wydz. V WUSW Biała Podlaska na okres od dnia 16.09.1983 do 16.09.1985. W dzienniku rejestracyjnym WUSW Biała Podlaska to "zastrzeżenie wyjazdów" zostało zarejestrowane pod numerem 5048, anulowano je dnia 21.09.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jan Polkowski występuje w wydawnictwie MSW z roku 1984 zatytułowanym "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność< wrzesień - październik 1981 r., część I, MSW Biuro >C<, Warszawa 1984 r.". IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
.