Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Maria
Nazwisko: Gumoś
Nazwisko rodowe: Chmielecka
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 11-02-1962
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Materiały dotyczące ww. wyłączono ze śledztwa Gd 4/82 do odrębnego postępowania Gd 65/82. Objęta śledztwem prowadzonym od 12.01.1982 do 1.06.1982 w sprawie rozpowszechniania ulotek sygnowanych przez "Ruch Młodej Polski". 23.01.1982 dokonano przeszukania w mieszkaniu ww. Zatrzymana tego samego dnia. 25.01.1982 postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni tymczasowo aresztowana. W toku śledztwa ustalono, że ww. napisała treść ulotek. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8176/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8176/III brak. Wpis na podst. zapisów ewiden.-kartotecznych i akt IPN Gd 253/9335
Akta nadzoru Materiały dotyczące ww. 23.03.1982 wyłączono z postępowania Pm.Śl.II-12/82 do odrębnego postępowania prowadzonego pod nr Pm.Śl.II-88/82. Oskarżona aktem sporządzonym 4.06.1982 o to, że "po wprowadzeniu w dn. 13.12.1981 stanu wojennego działając w porozumieniu z innymi osobami, podobnie jak ona działającymi w organizacji >Ruch Młodej Polski<, mającej na celu nawoływanie do nieposłuszeństwa i przeciwstawianiu się prawnym rozporządzeniom władz państwowych, w celu rozpowszechniania zredagowała tekst ulotki tytułowanej >Oświadczenie< w treści której WRON określa mianem >Hunty Zniszczenia Narodowego<, stwierdziła, że osoby internowane przybywają w obozach koncentracyjnych, że rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, po czym tekst tej ulotki przekazała innej osobie do powielania". IPN Gd 267/7496
Akta śledcze Akta nadzoru postępowań prowadzonych przez Wydział Śledczy KWMO Gdańsk dotyczące działalności opozycji w latach 1981-1982. W aktach znajduje się m.in. meldunek dotyczący przedstawienia zarzutów Małgorzacie Chmielckiej podejrzanej o wydrukowanie wraz z innymi osobami kilkuset sztuk ulotek zatytułowanych "Oświadczenie" sygnowanych przez «Ruch Młodej Polski [RMP]» i ich kolportaż na terenie Trójmiasta 03.01.1982. IPN BU 01255/1048 (8043/III)
Akta prokuratorskie Akta zawierają postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie prokuratora o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym przeciwko Małgorzacie Chmieleckiej podejrzanej o zredagowanie i rozpowszechnianie ulotek Ruchu Młodej Polski na terenie Trójmiasta po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN BU 551/48
Akta sądowe Skazana wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 28.06.1982 na karę 1 roku pozbawienia wolności. Zwolniona warunkowo z odbycia reszty kary pozbawienia wolności postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy (Cs-81/82) z 11.08.1982 z wyznaczeniem okresu próby do 11.08.1983 i poddaniem pod dozór kuratora. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 11.10.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie z 28.06.1982. IPN Gd 253/9335
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 25.01.1982 tymczasowo aresztowana w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-12/82 i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazana wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 105/82) z 28.06.1982 na karę 1 roku pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywała od 19.07.1982 w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 11.08.1982 warunkowo zwolniona z reszty odbycia kary pozbawienia wolności. IPN By 94/1297 (18/383)
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW] Rozpracowywana jako kandydat na Tajnego Współpracownika. Z pozyskania zrezygnowano z powodu wyjazdu ww. za granicę. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 23187/I-k zniszczono. Materiałów o sygn. 23817-I-k brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych Małgorzaty Gumoś znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") w okresie od 01.01.1982 do 01.01.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z toczącym się śledztwem Gd 4/82. IPN Gd 645/202992 (EAGD 645/202992)
.