Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Bogdan
Nazwisko: Chmielecki
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 06-11-1964
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 12.01.1982 w sprawie kolportażu na terenie Gdańska nielegalnych ulotek sygnowanych przez "Ruch Młodej Polski". Od 1.01.1982 do 01.01.1984 Wydz. Śledczy zastrzegł ww. wyjazdy do "wszystkich krajów świata". W związku z ukrywaniem się od 23.01.1982 Wojciecha Chmieleckiego ze śledztwa Gd 4/82 wyłączono materiały dotyczącego ww. i 27.03.1982 postanowiono wszcząć nowe śledztwo pod nr Gd 66/82. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-12/82) wyłączyła 23.03.1982 do odrębnego postępowania (Pm.Śl.II-89/82) materiały dotyczące ww. Postanowieniem prokuratury z 26.01.1983 śledztwo przeciwko ww. umorzono "z powodu znikomego stopnia niebezpieczeństwa społecznego". Materiałów o sygn. 8147/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie 27.03.1982 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i rozesłano list gończy oraz zawieszono postępowanie. W związku ze zgłoszeniem się do prokuratury poszukiwanego 28.09.1982 postanowiono o podjęciu zawieszonego postępowania. 27.09.1982 ponownie tymczasowo aresztowany pod zarzutem tego, że "po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoimi kolegami, w dniu 30.12.1981 drukował techniką powielania ok. 1000 ulotek tytułowanych >Oświadczenie<, w treści których znajdowały się stwierdzenia, iż osoby internowane przetrzymywane są w obozach koncentracyjnych, rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, co mogło wywołać niepokój publiczny, przy czym wiedział, iż będą ulotki te rozpowszechniane w dniu 3.01.1982 na terenie Trójmiasta i co w istocie nastąpiło". Postanowieniem prokuratury z 9.10.1982 uchylono tymczasowe aresztowanie. IPN Gd 267/7497
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 27.09.1982 w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-89/82. Postanowieniem tej samej prokuratury z 09.10.1982 wobec ww. uchylono prowadzenie śledztwa w trybie doraźnym z powodu "niższego niż szczególnie wysoki stopnia niebezpieczeństwa społecznego czynu" oraz uchylono tymczasowe aresztowanie. Zwolniony z aresztu 11.10.1982. IPN Gd 161/44 (38/993)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany przez Sekcję III-1 Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w kategorii OZ (Osoby Zabezpieczonej). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe 08.07.1986 ww. odmówiono wydania paszportu na mocy art. 4 ust. 2 pkt. 4 ustawy o paszportach. IPN Gd 645/401793 (EAGD 401793)
.