Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Fryszkowski
Miejsce urodzenia: Sompolno
Data urodzenia: 05-06-1924
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Apolonia
Znany/a też jako:
Zbigniew Kosmowski


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalna Grupowa Sprawa założona w celu ustalenia miejsca pobytu członków organizacji podziemnej pod dowództwem "Rysia" działającą na terenie woj. poznańskiego i bydgoskiego od 1946 do 1947. Do celów operacyjnych wykorzystano tajnych współpracowników o pseudonimach "Burza", "Żuk", "Bormaszyna". Sprawę zakończono w związku z aresztowaniem dowódcy- Antoniego Fryszkowskiego oraz pozostałych członków i współpracowników organizacji. IPN Po 003/392 t. 1(399/IV)
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 03.08.1947 do 06.09.1947 w sprawie przynależności i kierowania nielegalną organizacją podziemną wchodzącą w skład "Narodowych Sił Zbrojnych" na terenie powiatu Konin, Koło, Nieszawa, Włocławek w okresie od stycznia 1946 do sierpnia 1947. W wyniku akcji przeprowadzonej przez powiatowe urzędy bezpieczeństwa pod nadzorem WUBP w Bydgoszczy od 29 lipca do 6 sierpnia 1947 zatrzymano 28 osób- członków organizacji oraz osoby współpracujące z nią. A. Fryszkowski został zatrzymany 2.08.1947 w Wałbrzychu, stamtąd przewieziony do UB w Bydgoszczy. Podczas zatrzymania u ww. zarekwirowano pistolet i amunicję. W toku śledztwa ustalono, że organizacja którą kierował pod pseud. "Ryś" miała na celu walkę z ustrojem komunistycznym m.in. poprzez rozbrajanie posterunków MO, zastraszenie członków PPR, kierowanie do miejscowej ludności ulotek i prasy podziemnej. Ww. posługiwał się również pseudonimami "Toni" i "Sten" w celu zmylenia urzędu bezpieczeństwa. IPN By 070/1189 t. 1-8 (1236/III)
Akta prokuratorskie Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 06.08.1947 A. Fryszkowski został tymczasowo aresztowany. 08.08.1947 przewieziony do aresztu we Włocławku. Oskarżony aktem zatwierdzonym przez prokuratora 6.11.1947 o to, że m.in. od listopada 1945 do chwili aresztowania był aktywnym członkiem organizacji "Narodowe Siły Zbrojne" działającej na terenie powiatów Włocławek, Nieszawa, Koło, Konin, której celem była zmiana ustroju państwa; przechowywanie broni i amunicji dla celów organizacji; utrudnianie prawidłowego działanie sieci telekomunikacyjnej i kolei państwowej; rozbrajanie posterunków MO; zastraszanie członków PPR. IPN By 141/62
Akta sądowe Wyrokiem WSR w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej we Włocławku (Sr. 527/47) z 30.11.1947 skazany na łączną karę śmierci z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem (Sn.Odw.S. 3620/47) z 08.01.1948 utrzymał w mocy wyrok Sądu I Instancji wobec A. Fryszkowskiego. Prezydent decyzją z 23.01.1948 nie skorzystał z prawa łaski wobec skazanego. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 10.02.1948 w więzieniu we Włocławku. IPN By 66/1148-1151
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie członków batalionu "Pociąg" organizacji podziemnej "Konspiracyjne Wojsko Polskie". W zeznaniach podejrzanych przechodzi Antoni Fryszkowski pseud. "Ryś". IPN Po 04/1020 t. 1 (7147/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona celem kontroli operacyjnej byłych członków podziemnej organizacji dowodzonej przez Antoniego Fryszkowskiego pseud. "Ryś" wchodzącej w skład "Narodowych Sił Zbrojnych", którzy po odbyciu kary więzienia zasądzonej wyrokiem WSR w Bydgoszczy (Sr. 527/47) z 30.11.1947 zostali wypuszczeni na wolność. W aktach znajdują się plany przedsięwzięć podjętych przez urząd bezpieczeństwa w 1947 r. w sprawie likwidacji organizacji i ujęcia jej członków. W sprawie przechodzi Antoni Fryszkowski jako dowódca organizacji skazany za swoją działalność na karę śmierci. IPN By 069/299 (299/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy byłych członków organizacji niepodległościowych w latach 1944-1947 ujawnionych w czasie amnestii w 1947 r. W aktach znajduje się "Plan rozpracowania i likwidacji organizacji Antoniego Fryczkowskiego pseud. "Ryś" sporządzony przez Ref. III PUBP w Kole w październiku 1946 r. IPN Po 003/296 (296/IV)
Akta administracyjne Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy za lata 1946-1964. W spisie akt aresztu śledczego we Włocławku za rok 1948 figuruje Antoni Fryszkowski, dowódca organizacji "Ryś" skazany na karę śmierci. IPN By 40/10
Charakterystyka Charakterystyka organizacji podziemnej dowodzonej przez "Burego" na terenach woj. poznańskiego i bydgoskiego. W kwietniu 1946 dowódcą jej został A. Fryszkowski pseud. "Ryś". W wyniku działań operacyjnych podjętych przez PUBP w Aleksandrowie Kujawskim i nadzorowanych przez WUBP w Bydgoszczy organizacja w sierpniu 1947 została rozbita, a jej członków aresztowano. Ww. aresztowany w sierpniu 1947 w Wałbrzychu, skąd został przewieziony do Bydgoszczy. Skazany 10.11.1947 przez WSR w Bydgoszczy na karę śmierci. W aktach znajdują się m.in. kwestionariusze osobowe członków organizacji, w tym dotyczący A. Fryszkowskiego. IPN BU 0176/46, IPN By 010/24 (24/B); IPN By 012/4
Charakterystyka Charakterystyka nr 104 organizacji podziemnej dowodzonej przez Antoniego Fryszkowskiego pseud. "Ryś" i wchodzącej w skład "Narodowych Sił Zbrojnych", działającej na terenie powiatów Koło-Włoclawek-Radziejów. A. Fryszkowski posługiwał się również pseudonimami "Sten" i "Toni". IPN Po 03/392 t. 2; IPN Po 05/252
Charakterystyka Charakterystyka nr 106 organizacji «Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)» dowodzonej przez "Burego"-"Ognia" na terenie wschodniej Wielkopolski. 02.01.1946 Antoni Fryszkowski będący od grudnia 1945 r. łącznikiem pomiędzy Komendantem Powiatowym «KWP», a Komendantem Placówki «KWP» w Sompolnie wciągnął do organizacji oddział dowodzony przez "Burego", od tego dnia pseud. "Ogień". A. Fryszkowski pseud. "Ryś" został zastępcą dowódcy. Po aresztowaniu w kwietniu 1946 r. "Ognia" Antoni Fryszkowski objął dowództwo nad oddziałem. Aresztowany 2.08.1947. Za swoją działalność został skazany przez WSR w Bydgoszczy na karę śmierci. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Antoniego Fryszkowskiego. IPN BU 0185/106; IPN Po 05/254 (401/IV); IPN Po 003/676/6 (723/IV)
Charakterystyka Charakterystyka nr 109 dotycząca organizacji podziemnej "Konspiracyjne Wojsko Polskie" batalion krypt. "Pociąg" z terenu powiatu konińskiego. Antoni Fryszkowski był członkiem batalionu "Pociąg", od listopada 1945 do stycznia 1946 pełnił funkcję łącznika i przewoził listy między "Arturem"- dowódcą batalionu "Pociąg" a "Białym"- komendantem placówki "KWP" w Sompolnie. IPN Po 05/257; IPN Po 04/1020 t. 2
Charakterystyka Charakterystyka nr 168 organizacji podziemnej dowodzonej przez "Burego"-"Ognia". Antoni Fryszkowski pseud. "Ryś" był członkiem organizacji. Po zatrzymaniu "Burego" przejął dowództwo w organizacji. IPN BU 0189/168
.