Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Anna Elżbieta
Nazwisko: Karwowska
Nazwisko rodowe: Polaszek
Miejsce urodzenia: Cierpice
Data urodzenia: 04-05-1940
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Karwowska - pracownik naukowy uniwersytetu w Toruniu - w dn. 13.05.1983 została zarejestrowana (nr rej. 9233) przez SB z Wydz. III KW MO w Toruniu jako figurantka Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pisarz”. W roku 1987 ww. została przerejestrowana do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Kobra”. Powód tej rejestracji i kontroli: „Działalność w nielegalnych strukturach NSZZ >Solidarność< w Toruniu”. W dniu 13.11.1989 materiały tej sprawy zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Toruniu do sygn. 2484/II, a następnie dn. 25.01.1990 zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Toruniu zawierają m.in. zapisy stwierdzające, że Maria Karwowska w okresie od dnia 13.05.1983 do 4.07.1987 otrzymała "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ Z-I-1384)". Ta blokada wydawania paszportu została wniesiona przez SB z Wydz. III KW MO w Toruniu z przywołaniem art. 4 ust.2 pkt. 5 ustawy o paszportach z 17 czerwca 1959 r (Dz. U. 1959 nr 36 poz. 224). W adnotacji do ww. zastrzeżenia figuruje zapis: „wymieniona jest podejrzana o działalność przeciwko interesom politycznym i ustrojowym PRL”. IPN By 681/4588.