Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Stanisław
Nazwisko: Kopecki
Miejsce urodzenia: Zielona Góra
Data urodzenia: 26-06-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Tadeusz Kopecki został figurantem SOR w związku z aktywną działalnością w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Jako przewodniczący KZ był współorganizatorem akcji strajkowych i protestacyjnych na terenie uczelni, popierał wśród studentów akcję zbierania podpisów pod petycjami w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. T. Kopecki brał udział w produkowaniu i kolportowaniu ulotek sygnowanych przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego. IPN Po 030/298/3 (6860/III).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Tadeusz Kopecki brał udział w opracowywaniu ulotek i biuletynów „Solidarności” w okresie stanu wojennego. Sprawa dot. działalności Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego. IPN Po 030/298/1 (6860/III).
Akta śledcze Tadeusz Kopecki został objęty postępowaniem „w okresie od czerwca do sierpnia 1982 r. w Zielonej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu, jako członek NSZZ »Solidarność«, którego działalność została zawieszona, prowadził taką działalność przez sporządzanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw, a zwłaszcza biuletynów »Solidarność Środkowego Nadodrza«”. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 11.05.1983 T. Kopecki został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN Po 030/298/4 (6860/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Tadeusz Kopecki został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o działalność związkową i kolportaż nielegalnych ulotek. Areszt uchylono 18.11.1982. IPN Po 142/1332 (5291).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Tadeusz Kopecki występuje w materiałach wymieniony jako działacz opozycji zaangażowany w druk i kolportaż „Biuletynu Środkowego Nadodrza” w 1982 r., który wyjechał z Polski po ogłoszeniu amnestii. Sprawa dot. utrzymywania kontaktów z działaczami „Solidarności” przez osoby przebywające na emigracji. IPN Wr 022/1094 (1330/II).
.