Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Całka
Miejsce urodzenia: Mościska
Data urodzenia: 11-07-1941
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obserwacji Operacyjnej Sprawa dot. kontaktu z wyższą hierarchią kościelną. Materiały o sygn. 2309/II zniszczono w 1988 r.-wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Dokumentacja dot. internowanych i postanowień amnestyjnych. IPN Wr 012/3196 t.1,4,11 (2499/III)
Akta prokuratorskie Kolportowanie ulotek i wydawnictw. IPN Wr 49/82 (Pg.Śl.II-47/82)
Akta tymczasowo aresztowanego Działacz NSZZ "Solidarność" zatrzymany za sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek. IPN Wr 129/133 (28/82)
Akta sądowe Działalność w NSZZ "Solidarność". Drukowanie i kolportowanie nielegalnej prasy. IPN Wr 101/747-758 (So.W.856/82)
Osoba Zastrzeżona[OZ]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. działacza NSZZ "Solidarność" w Opolu. Brak możliwości ustalenia powodu zastrzeżenia. Dnia 09.05.1984 r. sporządzono wniosek o założenie KE "Działacz", a 04.07.1984 r. przerejestrowano KE na SOR "Zbawiciel". IPN Wr 011/1957 (12854/II), IPN Wr 065/1399 (12854/2 mkf)
Akta internowania Internowany od 29.04.1982 r., a następnie 3.05.1982 r. aresztowany. Materiałów brak-wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta dochodzeniowo-śledcze Dot. rozpowszechniania ulotek "Sygnały wojenne". IPN Wr 066/51 (2187/3 mkf)
Akta operacyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ (łącznie z KDL) w okresie od 14.07.1988 do 15.07.1989 r. wydane przez Wydz. V w Opolu. W/w był inicjatorem powołania Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego i "autor wszelkiego rodzaju petycji i żądań kierowanych do naczelnych władz państwowych". Zastrzeżenie zachowało się w SOR "Zbawiciel".
.