Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir
Nazwisko: Oleś
Miejsce urodzenia: Poniec
Data urodzenia: 01-06-1965
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Eleonora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sławomir Oleś był figurantem sprawy dot. kolportażu „nielegalnych wydawnictw”. Zakończono skierowaniem do Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu wniosku o umorzenie postępowania na mocy ustawy o amnestii. Materiały o sygn. 12054/II zniszczono 28.12.1989 wg protokołu nr 69. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Sławomir Oleś był podejrzany o to, że „w maju 1986 r. w Poznaniu w celu wywołania niepokoju publicznego brał udział w rozpowszechnianiu bez wymaganego zezwolenia bezdebitowych wydawnictw pod nazwą »Obserwator Wielkopolski« i »Tygodnik Mazowsze« w łącznej ilości 95 egzemplarzy oraz innych druków pochodzących z nielegalnych wydawnictw, zawierających w treści oświadczenia i artykuły podważające zaufanie do działalności organów państwowych, a ponadto brał aktywny udział w kontrpochodzie zorganizowanym w celu wszczęcia rozruchów podczas oficjalnych obchodów święta 1 maja 1986 r. w Poznaniu”. Postępowanie umorzono. IPN Po 04/3583 (15121/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Sławomir Oleś został tymczasowo aresztowany 15.05.1986 w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie „bezdebitowych wydawnictw”. Areszt uchylono 18.07.1986. IPN Po 193/400 (65680)
Akta administracyjne Analizy Wydziału Śledczego WUSW w Poznaniu za 1988 r. Sławomir Oleś występuje w materiałach sprawy, wymieniany jako osoba związana z kolportażem „nielegalnych wydawnictw”, a następnie członek Ruchu Wolność i Pokój. IPN Po 06/273/93
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ w okresie od 25.09.1986 do 10.09.1988. Zastrzeżenie anulowano w sierpniu 1988 r. i wydano paszport. IPN Po 822/283734 (EAPO 283734)
.