Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Paweł
Nazwisko: Przybyła
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 17-03-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Bogumiła


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Marek Przybyła był działaczem NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Był podejrzany o to, że „w dniu 7 sierpnia 1981 r. w Poznaniu (…) rozpowszechniał afisze o treści wyszydzającej i poniżającej organy PRL”. W centrum miasta rozklejał m.in. afisze pt. „Cyrk gospodarczy”. Materiały dot. M. Przybyły wyłączono do odrębnego postępowania. Umorzono na podstawie dekretu o abolicji. IPN Po 04/3453 (14946/III), IPN Po 409/5 (Ds. 13/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marek Przybyła był figurantem sprawy dot. „kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz utrzymywania kontaktów z nielegalnymi strukturami na terenie kraju”. Materiały o sygn. 11916/II zniszczono 28.12.1989 wg protokołu nr 69. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Marek Przybyła był podejrzany o to, że „od początku 1985 r. do 13 marca 1986 r. w Poznaniu, przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w celu wywołania niepokoju publicznego, uczestniczył w sporządzaniu, gromadzeniu i przechowywaniu oraz rozpowszechnianiu wydawnictw »Obserwator Wielkopolski«, »Tygodnik Mazowsze« i innych, zawierających w swych treściach sformułowania wzywające do wywołania niepokoju publicznego oraz szkalujące system ustrojowy PRL”. Zakończono wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia i skierowanie sprawy do sądu. IPN Po 04/3578 (15113/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Marek Przybyła został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o druk i kolportaż prasy podziemnej. Areszt uchylono 18.06.1986. IPN Po 193/396 (65466)
Akta sądowe Wyrokiem z 18.06.1986 Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał Marka Przybyłę na karę 1 roku pozbawienia wolności. Postanowieniem z 28.07.1986 Sąd Rejonowy w Poznaniu umorzył postępowanie karne. IPN Po 6/12 (V. K. 672/86)
Akta administracyjne Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław – nazwiska na litery N-Ż. Marek Przybyła występuje na liście działaczy i sympatyków SKS z Poznania. Został określony m.in. jako „kolporter nielegalnej literatury” oraz „uczestnik wykładów z cyklu »L[atającego] U[niwersytetu]«”. Został zatrzymany 11.10.1979 podczas rozlepiania ogłoszeń Towarzystwa Kursów Naukowych. IPN BU 01232/205
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ w okresie od 20.02.1986 do 6.02.1988. W 1988 r. zastrzeżenie anulowano. IPN Po 822/65723 (EAPO 65723)
.