Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Pióro
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 17-11-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Cecylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. Tadeusza Pióro internowanego na podstawie Decyzji Nr 1536 z dnia 27.02.1982, zwolnionego na mocy Decyzji Nr 532 z dnia 24.05.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że "prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". IPN Wr 040/778 (IV-3751/642)
Akta internowanego Internowany w okresie 03.03.-25.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1198 (268/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 31.08.1982 zarejestrowany pod nr. 44948 w ramach SOR o krypt. „Horn” (nr rej. 43905; prowadzona w okresie 17.02.1982-18.07.1983) założonej na "fakt istnienia i działalności na ter.[enie] DZWME >Dolmel< we Wrocławiu nieleg.[alnej] grupy konspiracyjnej związanej z b.[yłymi] dział.[aczami] zdel.[egalizowanej] >Solidarności<. Ustalono, że [ww.] brał udział we wszystkich akcjach strajkowych w m.[iejscu] pracy. Był współpracown.[ikiem] redaktora naczelnego Biuletynu >Solidarność-Aspekt<". Informacje o założeniu sprawy i jej celach zachowały się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2304 (k.19, Meldunek operacyjny Wydz. V KW MO we Wrocławiu z dnia 17.02.1982). Materiałów o sygn. II-102138 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 09.08.1983 zarejestrowany pod nr. 46826 i objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. „Dakar”. Dnia 10.08.1984 przerejestrowany do SOR krypt. „Serwis”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa w sprawie kolportażu „nielegalnych wydawnictw konspiracyjnych struktur b. NSZZ >Solidarność<”, wyłączonego 15.06.1984 ze sprawy RSD 13/84 (sygn. IPN Wr 039/11427) do odrębnego prowadzenia ze względu na to, iż działania prowadzone były w okresie objętym ustawą z 21.07.1983 o amnestii. IPN Wr 039/11426 (III-24692)
Akta prokuratorskie Śledztwo wyłączone dnia 15.06.1984 ze sprawy 2Ds 20/84 (sygn. IPN Wr 33/647) do odrębnego prowadzenia dot. udziału, m.in. Tadeusza Pióro, w "działalności nielegalnych struktur NSZZ >Solidarność<". Ww. uczestniczył w „druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw”. IPN Wr 33/666 t. 1-2 (2Ds 51/84)
Akta prokuratorskie Nadzór nad podstępowaniem 2Ds 51/84 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście, w związku z podejrzeniem Tadeusza Pióro o kontynuowanie działalności w „nielegalnych strukturach NSZZ >Solidarność<”. IPN Wr 33/352 (III Dsn 42/84/Wr.VI)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 10.08.1984 zarejestrowany pod nr. 46826 w ramach SOR o krypt. „Serwis” (nr rej. 45802; prowadzona w okresie 19.01.1983-27.12.1989). Wyrejestrowany 18.03.1988. W aktach o sygn. IPN Wr 039/11426 zachował się "Plan realizacji SOR krypt. >Serwis<" z 09.06.1984, z którego wynika, iż sprawa dotyczyła "zakonspirowanej struktury prosolidarnościowej", działającej na terenie DZWME "Dolmel" we Wrocławiu. Tadeusz Pióro występuje jako "członek TKZ, odpowiedzialny za organizację druku ulotek >Odrodzenie< (…), redaktor treści ulotek i wykonawca druku, oraz organizator >kanału< kolportażowego na teren zakładu”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Faktologia "Wykaz nielegalnych organizacji i ugrupowań działających w latach 1976-1985". Tadeusz Pióro figuruje w "Notatce dot. nielegalnego związku działającego w podziemnych strukturach >Solidarności< na terenie DZWME >Dolmel< we Wrocławiu od m-ca stycznia 1982, od maja 1982 r. noszącego nazwę >Tajna Komisja Zakładowa Solidarności Dolmelu<", jako jego członek. IPN Wr 049/460 (F-480)
.