Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Józef
Nazwisko: Piwko
Miejsce urodzenia: Ostrów Mazowiecka
Data urodzenia: 29-06-1929
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Wiktoria
Znany/a też jako:
Jerzy Liszkowski
urodzony/a 29- 06-1929 Ostrów Mazowiecka
Imiona rodziców: Paweł WiktoriaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji AK-WIN. W dn. 31.05.1947 J. Piwko został skazany wyrokiem WSR w Olsztynie na karę śmierci, którą zamieniono na mocy ustawy o amnestii na 15 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Na poczet kary zaliczono areszt tymczasowy od 18.12.1946 do 31.05.1947. Rada Państwa zmieniła wyrok na 8 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata. IPN Ol 8/531-537 (WSR 338/47)
Akta kontrolne dochodzenia Akta śledztwa w sprawie przynależności do organizacji AK-WIN. Józef Piwko za swoją działalność w AK wyrokiem WSR w Olsztynie został skazany na 15 lat więzienia i utratę praw publicznych na lat 5. IPN Bi 0090/166 (288/III)
Materiały administracyjne Charakterystyka nr 23 i kwestionariusze osobowe członków organizacji Wolność i Niezawisłość WiN, podinspektorat kryptonim "Bohdan", obwód kryptonim "Teresa" i "Waleria". W aktach opisana jest sprawa "Krakowiacy", polegająca na rozpracowaniu i likwidacji WiN na terenie woj. ostrołęckiego. Początkowo J. Piwko działał w ramach WiN na terenie woj. szczecińskiego. W połowie 1946 pod fałszywym nazwiskiem zameldował się w powiecie Mrągowo, gdzie aktywnie działał w obwodzie "Waleria". W wyniku ww. akcji aresztowano m.in. F. Piwko ps. "Długi"/"Dzielny", członka "Kedywu", w 1946 dowódcę sekcji w obwodzie "Waleria". IPN Bi 065/32 (811/IV)
Teczka ewidencyjna Teczka założona w celu kontroli operacyjnej członka AK-WIN. W związku z tym, że Józef Piwko nie utrzymywał żadnych kontaktów z osobami zamieszkującymi powiat Mrągowo sprawę zakończono. IPN Bi 056/34 (1/760, 3359/54, 986/54))
Materiały ewidencyjne Józef Piwko figuruje w księgach głównych i skorowidzach Centralnego Więzienia w Rawiczu. Z zapisów wynika, że w Rawiczu został osadzony 05.09.1947, przywieziony został z więzienia w Barczewie. Więzienie w Rawiczu opuścił 10.11.1953. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta śledcze Sprawa prowadzona w związku z przynależnością m.in J. Piwko do nielegalnej organizacji "AK - Batalion Pomorski - grupa młodzieżowa Szczecin. W aktach znajduje się informacja o założeniu Sprawy Operacyjnej Obserwacji „Spiskowcy” (nr rej. 390 KP MO SB Stargard) w celu obserwacji osób, które zakończyły odbywanie kary w związku z przynależnością do wymienionej organizacji . Sprawę zarejestrowano w 1959 i skomasowano do niej zakładane wcześniej sprawy, które rejestrowano na członków organizacji, którzy kolejno opuszczali więzienie. W dn. 04.12.1958 pod nr 2609 zarejestrowano sprawę w celu obserwacji J. Piwko. Sprawa "Spiskowcy" miała na celu ustalenie czy członkowie grupy kontaktują się wzajemnie w celu podjęcia wrogiej działalności. Sprawę zakończono 20.03.1963. IPN Sz 006/32 t. 1-7
Materiały administracyjne Jest to zbiór ankiet dotyczących rabunków oraz czynów zabronionych przeciwko państwu z lat 1945-1949, popełnionych na terenie powiatu Mrągowo. J. Piwko wymieniony został jako osoba, która dokonała kradzieży maszyny do pisania, na terenie gminy Sorkwity i rozrzucała ulotki o treści antypaństwowej. IPN Bi 065/164 t. 1 (943/IV)
Materiały administracyjne Charakterystyka nr 126 nielegalnej organizacji pod nazwą AK – Batalion Pomorski Grupa Młodzieżowa Szczecin. Organizacja ta miała na celu walkę z ówczesnym ustrojem, organami Bezpieczeństwa Publicznego, członkami PPR oraz przygotowaniem wszystkiego co jest potrzebne do otwartego wystąpienia przeciwko władzy ludowej w decydującym momencie. Grupa stargardzka, do której należał Józef Piwko swoją działalność rozpoczęła w grudniu 1945. W dn. 18.12.1946 J. Piwko został aresztowany. IPN Sz 008/759 (1371/IV)
Darowizna Jest to darowizna osoby prywatnej, kserokopia odpisu wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 31 maja 1947, gdzie Józef Piwko został skazany na 15 lat więzienia i utratę praw publicznych na lat 5. IPN Kr 595/250
Darowizna Są to akta osobowe członka Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział w Szczecinie. W dokumentach znajduje się decyzja z 15.02.1985 o przyznaniu uprawnień kombatanckich oraz postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dn. 30.03.1992 o uznaniu za nieważny wyrok b. WSR w Olsztynie z dn. 31.05.1947. IPN Sz 646/102
.