Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Jerzy
Nazwisko: Ziemacki
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 31-05-1934
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozpracowywany wraz z innymi osobami z powodu działalności na uczelni i utrzymywania kontaktów z ukazującym się w Kanadzie polonijnym czasopismem „Związkowiec”. IPN Lu 013/3 (2717/II)
Sprawa Agenturalno-Grupowa Objęty kontrolą operacyjną w ramach sprawy dotyczącej Związku Młodych Demokratów. IPN BU 0508/1302 (1459/III)
Akta kontrolno-śledcze Aresztowany 4.10.1957 w Warszawie w trakcie demonstracji protestacyjnej przeciwko zamknięciu tygodnika „Po Prostu”. Za udział „w zajściach warszawskich” miał odpowiadać z wolnej stopy. IPN BU 0235/1135 (1173/II), t. 4, k. 105, t. 6, k. 61, 76
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna/Sprawa Operacyjnej Obserwacji [SOO] Objęty inwigilacją jako aktywny członek działającego nielegalnie na warszawskich uczelniach Związku Młodych Demokratów. Sprawę prowadzoną od 1958 r. zarejestrowano 10.10.1965 pod nr. 707 jako SOO krypt. „Odnowiciel”. Materiały złożono 29.05.1964 w archiwum Wydz. "C" pod nr. 2191/III. IPN BU 0208/1919, t. 1-5 (2191/III), IPN BU 01286/1788 (2191/3)
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia/ Sprawa Ewidencyjnej Obserwacji/ Sprawa Operacyjnej Obserwacji Znalazł się w kręgu zainteresowania SB z powodu kontaktu z osobą podejrzaną o współpracę z obcym wywiadem. IPN Kr 010/10461 (11027/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany jako podejrzany o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych Ameryki. W sierpniu 1963 r. prowadzenie sprawy przejął Wydz. III KMO m.st. Warszawy. Po zakończeniu sprawy materiały złożono w archiwum Wydz. "C", dołączając je do akt SOO krypt. „Odnowiciel” pod nr 2191/III. IPN BU 0208/1919 (2191/III), t. 6
.