Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Brzezina
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 11-10-1966
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Brzezina był kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Student” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 13.09.1988 pod nr. rej. KA 67185 i prowadzonego przez Grupę III MUSW Chorzów. Sprawa została założona, ponieważ podczas przeszukania miejsca zamieszkania Jacka Brzeziny, studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ujawniono materiały bezdebitowe i „zachodziło uzasadnione przypuszczenie”, że ww. utrzymuje kontakty z osobami prowadzącymi „nielegalną działalność polityczną”. Celem KE było wyjaśnienie okoliczności pozyskania materiałów bezdebitowych, ustalenie kontaktów ww. z osobami „prezentującymi wrogie poglądy polityczne” oraz ujawnienie ewentualnej działalności kolporterskiej lub wydawniczej. W związku z prowadzoną sprawą 09.09.1988 przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą i ostrzeżono ww. „przed angażowaniem się w nielegalną działalność”. KE zakończono 30.10.1989 z uwagi na „aktualną sytuację społeczno-polityczną i prawną”. W dniu 11.07.1990 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43905/II. Akta o sygn. IPN Ka 230/2946 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 048/749 (43905/II), IPN Ka 230/2946 (43905/II).
W aktach znajdują się meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesłane do Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego m.in. Uniwersytetu Śląskiego. Jacek Brzezina występuje w meldunkach dotyczących Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Student” nr rej. KA 67185, którego był figurantem. IPN BU 01232/52.
.