Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Maciej
Nazwisko: Banaś
Miejsce urodzenia: Narol Wieś
Data urodzenia: 24-02-1953
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany na wniosek Wydz. IV KWMO Przemyśl, osadzony w OO Uherce z uwagi na fakt, iż "destrukcyjnie oddziaływuje na środowisko" (z-ca przewodniczącego GKZ NSZZ "Solidarność" RI w Narolu). IPN-Rz-57/46
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE jako z-ca Przewodniczącego Gminnego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI w Narolu, "wrogo" ustosunkowany do ustroju w Polsce oraz władz administracyjnych. Kontrolę zaniechano z powodu decyzji w/w o wyjeździe emigracyjnym do Kanady. IPN-Rz-034/379 (771/II)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-29/82 wniesione przez Wydz. IV KWMO Przemyśl na okres od marca 1982 do 01.03.1984 obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.