Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Marek
Nazwisko: Sandauer
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 17-12-1950
Imię ojca: Artur
Imię matki: Erna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Sandauer, wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego, występuje jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Arena” (nr rej. 4272) - prowadzonej jesienią roku 1968 przez SB z Wydz. III KS MO Warszawa. Zapisano m.in., iż Adam Sandauer to „wykonawca i kolporter ulotek dotyczących V zjazdu PZPR, kolportowanych w Warszawie w sierpniu i wrześniu 1968 roku”. Prowadzenie tego rozpracowania zakończono w lutym 1969 z uwagi na aresztowanie większości podejrzanych. Dnia 12.03.1969 materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO do sygn. 905/III, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0208/865 (SUSW 905/III), IPN BU 01286/840 (SUSW 905/3) mikrofilm.
W dniu 23.04.1969 Adam Sandauer został zarejestrowany przez SB z Wydz. III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Akacja” (nr 4587). Zanotowano, iż ww. „Brał udział w zebraniach studenckich, na których omawiano wrogie formy działalności antypaństwowej”. Brał również udział „w akcjach ulotkowych”, zajmując się "produkcją i kolportażem ulotek". Dnia 26.07.1969 materiały dotyczące Adama Sandauera zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO do sygnatury 2476/III. IPN BU 0224/6 t. 1 (2476/III).
W październiku roku 1968 Adam Sandauer został zarejestrowany przez SB z Wydz. III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rewir” (nr rej. 4421). Powód tej rejestracji: „Autor i kolporter antypaństwowych ulotek dotyczących V zjazdu PZPR. Ulotki zostały rozkolportowane w ilości 700 sztuk w dniu 21.10.1968 na Dworcu PKP Warszawa-Śródmieście”. Sprawę tę skierowano na drogę postępowania prokuratorskiego. Prowadzenie SOR krypt. „Rewir” zakończono dn. 10.10.1969. Materiały te złożono do archiwum Wydz. „C” KS MO do sygn. 2501/III, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0224/31 (SUSW 2501/III), IPN BU 01286/2051 (SUSW 2501/3) mikrofilm.
W dniu 14.01.1969 Adam Sandauer, wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego, został zarejestrowany przez Wydz. III KS MO do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Sandacz”. Powód tego rozpracowania: „W czasie agresji Izraela na Bliskim Wschodzie zajął stanowisko proizraelskie. Ponadto jako związany ze środowiskiem >Komandosów< w 1968 roku brał czynny udział w wydarzeniach marcowych na terenie UW zajmując się produkcją oraz kolportażem ulotek antypaństwowych”. Dnia 25.02.1976 zakończono prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Sandacz” z powodu odnotowanego „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO w Warszawie do sygn. 3719/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0246/8 (3719/II), IPN BU 01322/203 (3719/2) mikrofilm.
Akta kontrolno-śledcze Wydz. Śledczego KS MO z lat 1968-1969 (nr S 126/68) stwierdzają m.in., że Adam Sandauer „wchodził w skład grupy konspiracyjnej, brał udział w zebraniach oraz przejawiał aktywną działalność w zakresie wykonywania i kolportażu ulotek”. Ponadto we wrześniu 1968 na Pradze „rozrzucał ulotki nawołujące do wycofania wojsk z Czechosłowacji”. Adam Sandauer został zatrzymany dn. 16.11.1968 przez KD MO Warszawa-Ochota wraz z 5-ma innymi studentami za "usiłowanie zniszczenia dekoracji przedzjazdowych PZPR na Pl. Narutowicza”. Ukarany wraz z innymi grzywną w wys. od 2000 do 2400 zł. W dniach od 27.11. do 30.11.1968 prokurator wojewódzki na wniosek Wydz. Śledczego KS MO przedstawił mu zarzut o przestępstwo z art. 170 kk. Dnia 31.07.1969 to śledztwo umorzono na mocy art. 2 ust.1 ustawy o amnestii. W dniu 10.10.1969 materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO do sygn. 1990/II. IPN BU 0276/293 (SUSW 1990/II).
Adam Sandauer figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Wir” prowadzonej przeciwko Adamowi Michnikowi przez Departament III MSW w latach 1969-1978. Zanotowano, iż Adam Sandauer w latach 1968-1969 "brał aktywny udział" w tzw. wydarzeniach marcowych 1968 roku, był też uczestnikiem „zebrań, na których poruszano tematy o treści antypaństwowej”, a także zajmował się kolportażem "wrogich ulotek". IPN BU 0330/327, t. 105 (6318/III/104).
Adam Sandauer figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Watra” prowadzonej przeciwko Jackowi Kuroniowi przez KS MO w latach 1968-1986. Zanotowano, iż Adam Sandauer w latach 1968-1969 "brał aktywny udział" w tzw. wydarzeniach marcowych 1968 roku, był też „aktywnym uczestnikiem" opozycyjnych zebrań, wykonawcą i kolporterem ulotek o „treści antypaństwowej”. IPN BU 0204/1417 t. 14 (50986/II/14).
Akta paszportowe Biura Paszportów MSW zawierają m.in. zapisy stwierdzające, że Adam Sandauer w 1969 roku otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych oraz krajów demokracji ludowej" (nr ZC 30/69). To zastrzeżenie wniósł Wydz. III KS MO na okres 5 lat (z przywołaniem art. 4 ust. 2 pkt. 4 ustawy o paszportach z dn. 17 czerwca 1959). Uchylono je dn. 13.12.1974. W aktach paszportowych Adama Sandauera zapisano również odmowę wydania paszportu na wyjazd do USA w 1981 roku. IPN BU 1005/145582 (EAGM 145582).
.