Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Orłowski
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Data urodzenia: 17-07-1949
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Seweryna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. Andrzeja Orłowskiego internowanego na podstawie Decyzji Nr 2225 z dnia 05.11.1982, zwolnionego na mocy Decyzji Nr 1238 z dnia 18.11.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że "istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/1336 (IV-3751/1214)
Akta internowanego Internowany w okresie 06.-18.11.1982 w Zakładzie Karnym w Strzelinie. IPN Wr 30/1701 (92/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 25.11.1982 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Turysta", a następnie 30.11.1983 przerejestrowany do SOR o kryp. „Hydralek”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 30.11.1983 zarejestrowany pod nr. 45477 w ramach SOR o krypt. "Hydralek" (nr rej. 46314, prowadzona w okresie 22.04.1983-05.09.1989), założona „na fakt kolportażu nielegalnego wydawnictwa w PZL >Hydral<”. Zachowane akta SOR "Hydralek" dotyczą jednej z osób rozpracowywanych w tejże sprawie, która wymieniając skład "komitetu założycielskiego, który w >Hydralu< wystąpił o zarejestrowanie NSZZ >S<", wymienia Orłowskiego (bez imienia). IPN Wr 024/8861 (103324/II)
.