Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Iwona Wiktoria
Nazwisko: Olejniczak
Nazwisko rodowe: Zubowicz
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 22-10-1948
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowana 02.10.1981 pod nr. 4390 do SO krypt. „Porozumienie” (nr rej. 3771). Sprawa dotyczyła rozpracowania NSZZ "Solidarność" w województwie skierniewickim. Wyrejestrowana ze sprawy 18.02.1983. Dalszą kontrolę operacyjną prowadzono w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Alchemik". Materiały SO krypt. „Porozumienie” zdjęto z ewidencji 03.05.1983 i złożono w archiwum pod sygn. arch. 29/IV. Wybrakowano w 1989 r. Mat. o sygn. 29/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Inwigilowana w ramach sprawy prowadzonej na grupę członków NSZZ „Solidarność” w Skierniewicach, w okresie późniejszym podejrzanych o kontynuowanie działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały zdjęto z ewidencji 19.08.1989 i złożono w archiwum pod sygn. arch. 1049/II. Wybrakowano w 1989 r. Mat. o sygn. 1049/II brak. Wpis na podst. zapisów ewidenc. i akt admin. IPN Ld 052/75 t. 12, 052/99.
Akta internowania Internowana na mocy decyzji Komendanta Woj. MO w Skierniewicach, nr 34/81 z dn. 13.12.1981 jako podejrzana o prowadzenie "działalności wymierzonej przeciwko naczelnym organom państwowym PRL”. Zwolniona 29.04.1982 na mocy decyzji nr 33/82. Występuje na wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 052/31 (5/31/90), IPN Po 161/1, IPN Po 561/1
Akta internowanego Internowana w okresie 13.12.1981-29.04.1982 kolejno: w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. IPN Bi 50/62
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjne ze względu na wcześniejszą działalność w NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Transformatorów Radiowych T-19 „Zatra-Unitra” w Skierniewicach. Sprawę zdjęto z ewidencji 17.12.1985 i złożono w archiwum pod sygn. arch. 640/II. Wybrakowano w 1989 r. Mat. o sygn. 640/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr Z-1157/82 wniesione w 1982 r. do akt o sygn. EASK 12344 przez Wydz. V KWMO Skierniewice, ważne do dnia 20.12.1983. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.